Miljøpartiet de Grønne (MDG) går hardt ut mot tidligere Ap-politiker Jan Bøhler, som i fjor skiftet parti til Senterpartiet. Bakgrunnen er at han vil legge ned Politidirektoratet (POD), noe som får miljøpartiet til å se rødt.

- Det at Bøhler og Senterpartiet ønsker å legge ned Politidirektoratet, ser jeg på som et rent populistisk utspill. Vi kan trygt anta at han aldri ville kommet med samme begrunnelsen om direktoratet hadde vært plassert i Vadsø, sier Farid Shariati, sosialpolitisk talsperson i MDG, til Nettavisen.

Les Bøhlers tilsvar lenger ned.

Les også: FrP går hardt ut mot Senterpartiet og advarer mot å kaste bort stemmeseddelen til «bondepartiet»

- Gir et ikke-svar

Mandag gikk Bøhler ut i Avisa Oslo og forsvarte nedleggelsen av politiets spydspiss, som ble opprettet for tjue år siden.

På spørsmål om dette vil gi organisatoriske utfordringer, svarte han:

- Vi mener det kan løses. Vi greide oss uten noe politidirektorat før 2001, og oppgavene med tilhørende stillinger i direktoratet kan flyttes til dels til justisdepartementet og til dels til de 12 politidistriktene.

Men begrunnelsen kan ikke Shariati skjønne så mye av.

- Vi er midt oppe i den såkalte politiskandalen, men den nevner ikke Bøhler med et ord. I Avia Oslo kommer Bøhler med et ikke-svar på hvorfor han ønsker å legge ned Politidirektoratet, sier MDG-politikeren, og legger til:

- Jeg tror at han unngår å nevne dette fordi han både mener den er uproblematisk, men også fordi han har vært en sentral politisk skikkelse i samrøret mellom Norsk Narkotikapolitiforening og politiet, som nå avdekkes.

I starten av juli ble det kjent at et utvalg nedsatt av Politidirektoratet skal granske båndene politiet har til den omdiskuterte rusforeningen. Foreningen har blant annet vært kritisk til regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika til eget bruk.

Les også: Bøhler-slektning sponser Jan Bøhler og Sp

- Det er useriøst

Shariati karakteriserer utspillet om nedleggelse rett og slett som useriøst.

- Når han sier at vi må bare finne ut av det, så viser det hvor useriøst det er. Vi trenger et Politidirektorat som bør ha ansvaret. Uten dette svekker vi leddet mellom politiet og justisdepartementet, sier han, før han legger til:

- Dette er et svik fra Jan Bøhler. Han vil tilbake til en gammel modell vi hadde før, som vi får lengst har gått bort ifra. Mye av ukulturen vi ser i dag, skyldes denne tidligere organiseringen som Bøhler nå vil tilbake til. På vegne av mange i samfunnet, inkludert mange ansatte i politiet, vil jeg si at dette er veldig alvorlig.

Politidirektoratet (POD) ble etablert i 2000, og har ansvar for faglig ledelse og ressursstyring i politiet. Direktoratet har 282 fast ansatte.

Bøhler: - Merkelig å kalle det svik

Bøhler selv bare fnyser av kritikken.

- Vi mener at det er merkelig å kalle et ønske om å styrke lokalt politi, politidistriktene og særorgan for et svik, slik som MDG gjør, sier Bøhler til Nettavisen.

Han avviser også at hans holdning har med noe annet enn at det er Senterpartiets vedtatte politikk.

- Sps standpunkt om å legge ned POD er forankret i partiprogrammet, og har ikke noe med eventuelle enkelthendelser å gjøre, sier han.

Bøhler viser til at Senterpartiet mener at dagens oppgaver som utføres av POD, kan fordeles mellom justisdepartementet, politidistriktene og politiets særorgan.

- Både teknologisk utvikling, profesjonalisering samt politidistriktenes og særorganenes kapasitet er helt annen per 2021 sammenliknet med da POD ble opprettet for 20 år siden. Sp mener at politidistriktene og særorganene kan få og håndtere mer ansvar, sier han, og understreker:

- Mye av det POD allerede koordinerer i dag utføres i realiteten av konsulenter, særorgan og politidistriktene.

Les også: Erna Solberg tror på et mirakel: - Tror det er fullt mulig å vinne valget

- Vil stanse veksten

Bøhler påpeker også at antall årsverk i sentralt politibyråkrati har vokst kraftig, i POS, Politiets IKT-tjenester og Politiets Fellestjenester, med 720 årsverk fra 2013 til 2021.

- Senterpartiet har vært motstandere av byråkrati og skjemavelde siden partiet ble etablert for over hundre år siden. Vi er blant de få partiene som faktisk vil ta konkrete grep for å stanse den kraftige veksten i sentralt byråkrati, sier Bøhler.

Kan bli flere kutt

Men det er ikke bare Politidirektoratet som skal bort om Senterpartiet får bestemme. Partiet vil også kutte flere direktorater i utdanningssektoren.

- Da vi satt i regjering i 2007, var det 59 direktorater. Nå har det vokst til 70. Antallet må ned, sier Marit Arnstad, leder av Sps programkomité, til Aftenposten i fjor.

I dag er det fire direktorater innen utdanning, som Arnstad mener overlapper hverandre: Utdanningsdirektoratet med 330 ansatte, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) med 150 ansatte, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Dikut) med 130 ansatte og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (Unit) med 200 ansatte.