Torsdag skrev Nettavisen om den nye innstillingen fra godtgjørelsesutvalget - et eksternt utvalg som har jobben med å foreslå endringer i lønna på Stortinget og til regjeringen.

Les mer: De vil gi dobbel lønnsøkning til stortingsrepresentantene: – Det dummeste jeg har hørt

Stortinget skrotet egen lønnsvekst i 2020, av hensyn til pandemien og den politikerstyrte nedstengningen som førte til stor arbeidsledighet. Men nå foreslås en dobbel økning.

Lønnsveksten på 1,7 prosent - fra frontfagsoppgjøret i 2020 - skal legges på toppen av årets økning på 2,7 prosent, foreslår utvalget. Slik forklarer de det:

«Med hensyn til utsettelse av regulering i 2020 foreslår godtgjøringsutvalget at regulering for 2020 gjennomføres i 2021, slik at godtgjørelsen, i tråd med utvalget retningslinjer og prinsipper, følger utviklingen i samfunnet forøvrig» skriver de i sin innstilling.

Tre partier enige

Torsdag skrev Nettavisen at Rødt skal stemme mot forslaget. SV har varslet det samme i E24, mens MDG nå sier til Nettavisen at de går imot innstillingen.

– Vi mener det ikke gir mening å gi dobbel lønnsvekst til politikere når samfunnet er midt i en pandemi med usikre økonomiske utsikter, sier Kristoffer Robin Haug. Han er vara for Une Bastholm i finanskomiteen.

Les også: Krever skroting av ny nettleie: - Folk flest har ikke råd til å takle endringen

Han registrerer innstillingen fra utvalget, men anmoder sine kollegaer til å bruke skjønn.

– Dette utvalget har tydeligvis gjort en juridisk vurdering av hva som er handlingsrommet innenfor loven, men det betyr på ingen måte at vi stortingspolitikere er forpliktet til å forsyne oss av så mye vi kan uten å bryte en lov. Tvert imot er det vår jobb å styre landet på en nøktern, ansvarlig måte og det inkluderer vår egen lønnsvekst.

De andre partiene nøler

Nettavisen har vært i kontakt med resten av partiene på Stortinget, for å høre om de mener Stortinget og regjeringen bør få doblet sin lønnsvekst i år eller ikke. De fleste av partiene synes ikke umiddelbart at dette er en dum idé. Flere har dog ikke fattet en beslutning. Stortingsgruppene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke bestemt seg ennå, forteller de.

Les også: Reagerer kraftig på enighet om strømpakker: - Ren handlingslammelse

«Vi har ikke behandlet det», skriver finanspolitiker Geir Pollestad (Sp) om forslaget i en SMS til Nettavisen.

«Vi skal behandle det neste uke i gruppa», skriver kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Ap i en SMS.

Høyre og Frp er to av partiene som ser ut til å ha bestemt seg for å følge innstillingen om dobbel lønnsvekst.

– Stortinget har nedsatt et eksternt utvalg som vurderer godtgjørelser. Frp pleier normalt å følge anbefalingene derfra, sier Morten Wold i Frp, som sitter i presidentskapet, til Nettavisen.

– Stortinget har nedsatt et eksternt godtgjøringsutvalg. Det er det som danner grunnlaget for behandling av godtgjørelsen, og derfor forholder vi oss til det, sier Høyres Svein Harberg, som er første visepresident på Stortinget.

Les også: Hevder Støre og Vedum lar seg styre av SV: - Jeg er veldig skuffet

Venstres finanspolitiske talsperson, Sveinung Rotevatn, sier at partiet ikke har gjort seg opp en mening, mens KrF «takker nei» til å kommentere saken, ifølge en kommunikasjonsrådgiver.

MDG kontrer de andre partiene med sitt eget forslag:

– Vi vil heller fryse stortingslønna ut stortingsperioden, mens vi samtidig tar den store diskusjonen om lønnsvekst i samfunnet. Når vi skal omstille oss fra tanken om evig vekst og bruk-og-kast mentalitet, til et samfunn med en sirkulærøkonomi i stabil likevekt med livsgrunnlaget vårt, så er det ikke gitt at lønnsnivå og pengebruk skal vokse inn i himmelen, ei heller for oss politikere, avslutter Haug.

– På et faglig grunnlag

Leder av godtgjørelsesutvalget, Geir Engebretsen, forklarer at Stortinget ikke er bundet til deres innstilling, men at det er ment som et faglig fundert forslag.

– Det vi mener, det fremgår av forslaget vårt. Det å fastsette godtgjørelsen for stortingsrepresentantene er en politisk avgjørelse, men det godtgjørelsesutvalget gjør er å sette opp et regnestykke og komme med et forslag på et faglig grunnlag.

Forslaget, påpeker han, følger normallønnsutviklingen i landet over de siste to årene.

Les også: Raymond Johansen forsvarer SV-toppens etterlønn

– Når stortingspolitikerne vedtok lønnsfrys i fjor, tror du ikke folk tolket det som at de reelt skulle gå et år uten lønnsvekst, og ikke at de skulle få denne veksten tilbake igjen året etter?

– Vi har også regnet ut at man ser bort fra å gi en godtgjørelsesvekst for i fjor. Vi har regnet ut hva den da vil være for 2021 med en slik frysbeslutning som det ble gitt uttrykk for den gang.

Engebretsen forklarer at de laget to sett med regnestykker, slik at det fremgår hvilken lønnsvekst man får, dersom Stortinget ser bort fra forslaget om å gi lønnsvekst for 2020.