Denne uka lanserte Miljøpartiet de Grønne (MDG) Oslo-byrådets nye strategi for urbant landbruk, der målet er å gjøre Oslo internasjonalt ledende på å ta i bruk urbant landbruk.

- Med denne strategien vil vi skape mer landbruk i Oslo. Urbant landbruk gir oss ikke bare mat, men det bidrar til å øke forståelsen for hvor maten kommer fra, samt at blomsterenger og parker gjør byen grønnere, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen.

- Ikke selvforsynt med gulrøtter

Blant annet vil byrådet legge til rette for økt matproduksjon og urbant husdyrhold, gjøre flere grå arealer grønne med urbane landbruksaktiviteter, som parsellhager, blomsterenger, grønne tak, spiselige vekster, insektshotell og insektsvennlige planter.

- Vi vet at mange biearter og andre pollinerende arter er truet. Med denne strategien skal vi skape bedre levevilkår og gode møteplass både for mennesker og insekter, påpeker Berg.

Hun viser til at mer beplantning og grøntområder vil gjøre Oslo bedre i stand til å håndtere klimaendringene.

- Flere grøntområder, frukttrær og busker bidrar til å begrense overvannet som følger av styrtregnet vi har hatt i Oslo denne sommeren, sier byråden, og legger til:

- Det er ikke meningen av at Oslo skal bli selvforsynt med poteter og gulrøtter, men det er viktig at også vi som bor i by vet hvor maten vår kommer fra og hva som skal til for å produsere den.

- Matproduksjonen fjernere for folk

På Oslo kommunes nettsider er det opprettet egne sider med råd til hønsehold, som byrådet ønsker mer av.

«Sett deg inn i hva som kreves for å holde høner på en forsvarlig måte. Høner er levende vesener, som krever daglig stell og omsorg», påpekes det på nettsiden.

Berg mener det er viktig at Oslo-folk får et nærmere forhold til landbruk.

- Over lang tid har matproduksjon blitt fjernere og fjernere for folk som bor i by. Når ser vi at det er lange ventelister på parsellhagene og at folk lengter etter jord under neglene. Byrådet vil legge til rette for at barn lærer at gulrøtter ikke kommer fra butikken i en plastpose og at egg kommer fra høna og ikke eggekartongen, sier hun.

Hun viser til at de vil satse på skolehager og andre dyrkeprosjekter for å lære unge og voksne hvor maten vår kommer fra.

Støtte til hønsehus

For to år siden opprettet det rødgrønne byrådet en støtteordning for borettslag og sameier som ønsket å etablere urbane landbruksaktiviteter.

- Den har vært kjempepopulært. Siden 2017 har vi støttet urbane landbruksprosjekter som har ført til rundt 3000 nye dyrkekasser. Vi har nyetablert og restaurert til sammen 18 blomsterenger siden 2015, og plantet flere tusen spiselige planter, bærbusker og frukttrær, forteller Berg.

Et annet prosjekt som har fått støtte, er etablering av kjøkkenhage og hønsehus på Bekkelagshjemmet, der ulike generasjoner kan møtes. Prosjektet har fått 10.000 kroner i støtte, til dyrkekasser og trær, samt leie av hønsehus og fire høner.

Strategien om urbant landbruk skal behandles av Oslo bystyre den 4. september.