Gå til sidens hovedinnhold

MDG vil redde verden fra bilen - bruker korona som påskudd

Sykkelstrategien har allerede feilet:

MDG jobber jevnt og trutt i sin krig mot bilen. Nå brukes korona som påskudd for å stenge en av Oslos veier inn til sentrum i håp om at flere vil sykle.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

I hovedstaden har MDG jobbet jevnt og trutt de siste årene for å gjøre det så vanskelig som overhodet mulig å kjøre bil. Siste grep er å stenge en av innfartsveiene til sentrum, Kongsveien, for biltrafikk i rushtiden.

Les også: MDG sikret flertall for bomkutt i Stavanger: – Oppsiktsvekkende

Vil redde verden

Det var Nordstrands Blad som nylig kunne melde at Oslo-byrådet nå vil stenge Kongsveien, som går over Nordstrandsplatået og ned til Gamlebyen, for biltrafikk i rushtiden.

For lokale MDG-politikere er dette en stor seier.

«Vi er fritidspolitikere og det er veldig mange flinke folk i lokallaget. Grunnen til at vi bruker så mye tid på dette er at vi har et mål og ønsker endringer. Vi vil jo redde verden. Så dette er rett og slett kjempegøy», sier MDGs lokalpolitiker Einy Langmoen til Nordstrands Blad (bak betalingsmur).

Les også: Dette viser at Oslos prestisjeprosjekt er totalt mislykket

Å redde verden er visst det dette handler om. Som vanlig er når Oslo-byrådet setter i verk slike bilhindrende tiltak, så er det ikke gjort noen grundige konsekvensutredninger på forhånd. Her er det å prøve og se.

Stengingen iverksettes fra 22. juni som et midlertidig tiltak.

Midlertidig tiltak?

Det er Nordstrand MDG som har foreslått stengningen, men fikk motbør lokalt.

Stengningen har derfor kommet i stand etter at lokallaget gikk til Rådhuset der MDGs Arild Hermstad er vikarierende byråd for miljø og samferdsel.

Om stengingen blir midlertidig gjenstår å se. Ønsket om å fjerne bilene permanent er sterkt hos MDG. Det blir selvsagt også et spørsmål om konsekvenser av stengningen.

I sentrum har parkeringsplassene blitt fjernet og erstattet av mye tull, som for eksempel rustne jernkasser der ugresset vokser vilt

Les også: MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften

En sannsynlig konsekvens er at biltrafikken vil flytte seg til alternative veier og dermed skape mer trafikk og kø andre steder. Om slike hensyn blir tillagt vekt vil tiden vise. Antakeligvis ikke, fordi lysten på et tilbaketog etter at midlertidig stengning er innført, er neppe stor.

Korona er en svært tvilsom begrunnelse

MDG på Nordstrand fikk altså motbør i bydelsutvalget da lokalpartiet forsøkte å få Kongsveien stengt i starten av året. Men det stoppet ikke Nordstrand MDG.

Det ble koronaepidemien som ble partiets mulighet til å få vedtaket gjennomført, noe MDG-representanten på ingen måte legger skjul på.

«Så kom korona og alt ble satt på vent. Men så tenkte vi at en stenging av Kongsveien kunne bli et bra koronatiltak, for å skape mer plass til gående og syklende i veien. Vårt forslag gikk på å stenge Kongsveien fra rundkjøringen med nissen og frem til Kongshavn videregående skole», uttalte Langmoen til Nordstrands Blad.

Begrunnelsen er like fullt svært tvilsom. En ting er at MDG bruker smittevern som begrunnelse for å gjennomføre samferdselspolitikk partiet ellers ikke får gjennomslag for. Slikt vitner om vikarierende motiver og politisk spill som undergraver tilliten til politikk generelt.

Les også: Velkommen til MDGs drømmeverden

Noe annet er at denne nedstengningen kan ha stikk motsatt effekt når det gjelder smittevern. Bruk av egen bil fremfor kollektivtransport er svært gunstig for å begrense koronasmitte. Ingen blir smittet i egen bil. Bilen er i motsetning til fullstappede trikker, busser og T-baner svært koronasikker.

Kan sykkeldeling bli en kilde til oppblomstring av korona?

MDG vil altså fjerne en koronasikker transportmåte (bilen) i håp om vekst i en annen (sykkel). Så spørs det også hvor koronasikker sykkelen egentlig er. Det er trangt i byens sykkelparkeringer og betydelig smittefare i garderober på arbeidsplassene. En god del sykler deles med andre. For bysykler og elektriske sparkesykler er det ingen som passer på rengjøring mellom hver bruker.

Tror byråd Arild Hermstad virkelig at folk er så dumme?

Så spørs det om sykkelbruken faktisk øker. Kanskje setter bilistene seg på trikken i stedet. Om dagens trikkebrukere vil ta frem sykkelen gjenstår å se.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Å øke sykkelbruken i Oslo har ikke vært enkelt, og byrådet ligger milevis bak målsetningene.

Mot kjempenederlag om E18

Kanskje kommer stengningen av Kongsveien nå fordi MDG har desperat behov for en seier i samferdselspolitikken. Det kan partiet trenge, og da er det ikke så nøye med begrunnelsen eller hvilke konsekvenser stengningen får.

Denne uken kommer MDG etter alt å dømme til å gå på et kjempenedrelag. Torsdag 18. juni ventes Stortinget å vedta utbygging av ny E18 i Bærum. Dette har MDG og resten av Oslo-byrådet kjempet imot med nebb og klør.

Les også: MDG-byråd i Oslo vil ha bybane i Bergen fremfor ny E18 i Oslo: - Har misforstått

Stengingen av Kongsveien er ikke første gang Oslo-byrådet bruker desperate tiltak for å bli kvitt bilene

Nederlaget er bittert for partiet. Da det ble klart at Arbeiderpartiet på Stortinget vil støtte regjeringen i stedet for Oslo-byrådet i saken uttalte MDG-byråd Arild Hermstad til VG:

«Jeg er ekstremt provosert over at Jonas Gahr Støre blander seg inn i lokale forhandlinger med støtte til høyresidens motorveiplaner. Nok en gang har Arbeiderpartiets stortingsgruppe valgt feil side av historien. Jeg begriper ikke hvorfor de prioriterer å støtte en miljøfiendtlig regjering fremfor å være på lag med de unge og miljøet»

Flere desperate sykkeltiltak

Stengingen av Kongsveien er ikke første gang Oslo-byrådet bruker desperate tiltak for å bli kvitt bilene.

Les også: Rasende Fabian Stang til MDG:– Dere går til krig mot befolkningen

I sentrum har parkeringsplassene blitt fjernet og erstattet av mye tull, som for eksempel rustne jernkasser der ugresset vokser vilt.

Et nylig desperat tiltak er å tilby private 10.000 kroner per parkeringsplass som fjernes og erstattes med noen annet.

Les også: MDG vil skru igjen oljekranen innen 2035

Hva byrådet håper å oppnå ved å tilby skarve 10.000 kroner for å fjerne en parkeringsplass vites ikke. En parkeringsplass i Oslo sentrum kan fort ha en verdi opp mot en million kroner.

At byrådet innbiller seg at noen vil gi fra seg parkeringsplasser til bare én prosent av verdien er knapt til å tro.

Tror byråd Arild Hermstad virkelig at folk er så dumme?

Sykkestrategien har allerede feilet

Det sørgelige faktum for Oslos byråd er at den ambisøse sykkelstrategien for lengst har feilet. Det er ingen som helst realisme i målsetningen om 25 prosent sykkelandel i Oslo-trafikken. Dette har transportforskere sagt klart fra om for lenge siden.

Les også: MDGs programkomité vil ha full stans i hyttebygging

Nylig overleverte konsulentselskapet Sweco en rapport til byrådet som viste at det ikke har vært noen nevneverdig vekst i sykkelbruken.

Det er ingen som helst realisme i målsetningen om 25 prosent sykkelandel i Oslo-trafikken

Slike fakta biter ikke på Oslo-byrådet der MDG har fått frie hender i samferdselspolitikken. I stedet settes stadig mer desperate tiltak i verk.

Det siste er å bruke korona som påskudd for å stenge veier for biltrafikk.

Kommentarer til denne saken