Etter det Nettavisen forstår ønsker nå flere store mediehus innsyn i NRK-lønningene etter at Nettavisen publiserte en artikkel om utbetalingene til 100 NRK-journalister.

Nettavisen omtalte 13. juni utbetalingene som viser at 29 journalister fikk over én million kroner fra NRK det siste året.

Les: 29 journalister fikk over en million kroner fra NRK

Tallene Nettavisen publiserte viste at 77 av 2119 NRK-journalister over 900.000 kroner. 183 personer fikk over 800.000 kroner.

I kjølvannet av saken fikk NRK kritikk av sine ansatte og NRKJ-leder Richard Aune for å ha utlevert tall uten å spesifisere dem, skrev VG om saken.

– NRK har gitt Nettavisen opplysninger som er en salig blanding av epler og pærer, sa Aune til VG.

Utleverte upresise tall

Nettavisen får opplyst av NRK at tallene de utleverte nylig er for upresise i forhold til å gi et riktig bilde av lønnsnivået til NRK-journalistene.

NRK tilbydde derfor Nettavisen mer spesifikke lønnstall i etterkant av publiseringen av utbetalingene, noe Nettavisen takket umiddelbart ja til.

Den nye rapporten har foreløpig ikke kommet.

NRK opplyser også at ved fremtidige innsynskrav om bruttolønn vil de utlevere grunnlønn, feriepenger, faste og variable tillegg og overtid – som et samlet beløp.

Etter det Nettavisen forstår ser nå NRK på sine rutiner i forbindelse med å gi ut tall som omfatter lønn, og derfor kan innsynsprosessen ta noe tid.

Skapte sterke reaksjoner

I etterkant skapte saken store reaksjoner og NRK-ansatte ble sjikanert på nett og på mail.

TIl VG forteller Aune at artikkelen skapte sterke reaksjoner i redaksjonen.

- Dette er helt verdiløse tall hvis man ønsker å få et bilde av lønnen til NRK-journalistene, sa NRKJ-leder Richard Aune til Nettavisen.

- Tallene omfatter blant annet kompensasjon for endret pensjonsavtale , utgiftsrefusjoner, reisekostnader som diett og kjøregodtgjørelse, og støtte til arbeidsverktøy.

Han pekte også på at tallene omfatter flere type utenlandstillegg i henhold til UDs satser som kan utgjøre så mye som 750.000 kroner per korrespondent.

- Disse tallene omfatter også overtid. Norsk Journalistlags offisielle lønnsstatistikk gir derimot et korrekt bilde for å sammenligne journalistlønningene i bransjen. Disse tallene viser at NJs journalister i NRK i snitt har en bransjelønn som er 45 000 kroner lavere enn våre kolleger i Nettavisen og 110 000 kroner bak snittet av de andre største mediehusene, fortalte han til Nettavisen.

Les mer: NRK sparer fire millioner i lønnskostnader hver dag under streiken

I saken kommer det frem at det er snakk om tall som består av fast bruttolønn, faste og variable tillegg, overtid, helligdagstillegg, feriepenger og utgiftsgodtgjørelse, i tillegg til en kompensasjon for overgang til ny pensjonsordning.

Samfunnsmessig viktig å skrive om

Nettavisens sjefsredaktør, Gunnar Stavrum mener det er riktig og viktig at det drives journalistikk på statskanalens lønninger.

- Siden NRK mottar over seks milliarder kroner i statstøtte hvert år, så er det viktig å drive journalistikk mot dem, sier Stavrum.

- De er en stor konkurrent for private mediaktører og det er derfor av samfunnsmessig betydning å undersøke om NRK kan betale tillegg som private aktører ikke har mulighet til. Det er dette som er er motivasjonen bak at vi ber om innsyn i disse listene og driver journalistikk rundt det, sier Stavrum.

Les hele saken her