Paret kjøpte en leilighet i Groruddalen uten å bli informert om at det var planlagt rehabilitering av rør - et arbeid som ville bety økt fellesgjeld og medfølgende økt felleskostnad.

Oslo tingrett konkluderer i en fersk dom med at selv om selgeren ikke visste om den planlagte oppussingen, så hadde megler ansvar for å kjenne til dette. Dermed fikk kjøper prisavslag.

Les også: Rekordhøy optimisme i markedet - nå advarer sjeføkonom boligkjøpere

Advokatfullmektig Ole Grønvold Eriksen sier at kjøperne er glad for å ha fått medhold i Oslo tingrett, men påpeker at dommen kan bli anket og at den derfor ikke er rettskraftig.

- Våre kjøpere kjøpte boligen høsten 2018. Før kontraktsignering var kjøper ikke klar over noe planlagt prosjekt i borettslaget da dette ikke fremgikk av salgsdokumentasjonen. Som det fremgår av dommen spurte kjøpere om dette eksplisitt på visning, men fikk avkreftet at felleskostnader og fellesgjeld ville øke, og at det ikke var planlagt noe rehabilitering av avløpsrør i nær fremtid. Kjøper avdekket forholdet etter kontraktsignering og før overtagelsen, sier advokaten.

Høsten 2018 kjøpte paret en leilighet på Veitvet i Oslo. I prospektet hadde det stått at badet var pusset opp i 2004, og at det ikke var planlagt noen større utbedringer i borettslaget som ville øke felleskostnadene.

Les også: Dette lånet kan koste deg dyrt

Det ble ikke informert om den planlagte rehabiliteringen verken i prospektet eller på direkte spørsmål fra selger til megler om dette.

Fant ny informasjon

Før overtagelse oppdaget kjøper at borettslaget over lengre tid hadde undersøkt behovet for å rehabilitere soilrør og vannrør. Disse var fra 1953 og trengte utskifting eller fornying.

Allerede i 2017 hadde styret i borettslaget vedtatt å undersøke hvordan disse rørene skulle utbedres. Styret hadde også sendt ut nyhetsbrev med informasjon om saksgangen til beboerne. Opplysninger vedrørende planlagt rør-rehabilitering var også informasjon som megler fikk fremlagt ved forespørsel.

Med den nye informasjonen, varslet kjøper under overtagelsen at den manglende informasjonen om rør-rehabilitering ble påberopt som mangel, og at økt fellesgjeld/fellesutgifter ville bli krevd dekket av selger.

Selger visste ikke

Selger avviste kravet og mente at hun ikke kjente til planleggingen av rør-rehabilitering som hadde foregått i borettslaget. Dette fikk hun også medhold i av Oslo tingrett.

Artikkelen fortsetter under Nettavisens uhøytidelige spørreundersøkelse.

- Retten kan ikke se at det etter en samlet vurdering av bevisene i saken, foreligger slik kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at selger har visst om det nært forestående prosjektet uten å informere kjøper om dette. Retten mener det har formodningen mot seg at hun fortiet dette da det ikke nødvendigvis er en negativ opplysning for kjøper slik at hun ville motta lavere salgssum, skriver Oslo tingrett.

Tingretten mener derimot at megler burde ha gjort seg kjent med denne rehabiliteringen og opplyst det til kjøper.

Les også: Avliver boligmyter: Dette misforstår folk om boligkjøp

- Retten mener megler ikke har overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-7 og avhendingsloven § 3-7. Retten viser til protokoll fra generalforsamling i april 2017 der det fremgår at det skal innhentes tilstandsrapport på avløpsrørene i borettslaget. Med kunnskap om at bygget var fra 1955 burde megler undersøkt status på arbeidet, skriver tingretten.

Betale for meglers feil

Dermed måtte selger betale prisavslag som følge av meglers feil.

Kjøperen fikk ikke dekket hele den antatte økningen av fellesgjelden som følge av den planlagte rehabiliteringen.

- Det er sikker rett at den fordel forbedringen representerer skal gå i fradrag i prisavslaget, både gjennom bedre løsninger og lengre levetid. Oppgraderingen kan medføre at kjøperne får en leilighet med en høyere verdi, skriver Oslo tingrett i dommen.

Av en beregnet økt fellesgjeld på 347.000 kroner, måtte selger dekke 60 prosent av dette. Prisavslaget ble dermed satt til 138.800 kroner. Begge parter hadde forsikring i forbindelse med boligtransaksjonen, og slapp dermed å dekke advokatkostnadene selv.

Nettavisen har vært i kontakt med selgers advokat, som ikke ønsker å kommentere saken.

Det fremgår ikke av dommen hvem som meglet salget. Advokatene ønsker heller ikke å opplyse dette til Nettavisen. Det har derfor ikke latt seg gjøre å få kommentar fra megler.