Dette kommer fram av Kunnskapsdepartementets svar på de tre spørsmålene fra Nettavisens Erik Stephansen i går mandag:

Les mer: Født Fri: Tre spørsmål til integreringsminister Guri Melby

Her svarer Melby at departementet første gang ble orientert av IMDi 12. august om at de hadde mottatt varsel om Født Fri som ga grunnlag for å sette i gang en granskning av stiftelsen.

- Det er vanlig at direktorater informerer departementet når de har saker som de antar vil vekke oppmerksomhet, skriver kommunikasjonsavdelingen på vegne av Melby.

På spørsmålet om kunnskapsministeren var delaktig i håndteringen av saken og/eller avgjørelsen om å stoppe årets utbetalinger til Født Fri, svarer Melby:

- Nei. Det er IMDi som tilskuddsforvalter som har håndtert tilskuddsmidlene til Født Fri for 2020 og avgjorde selv å stoppe tilskuddet.

På spørsmålet om kunnskapsministeren eller andre i politisk ledelse er kjent med personlige relasjoner/vennskap mellom saksbehandlere/ledelse i IMDi og noen av varslerne eller andre organisasjoner på innvandrings- og integreringsfeltet, svarer hun kort:

- Nei.

Les også: Født Fri: Ni spørsmål til IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn
Les også: Libe Rieber-Mohn svarer Nettavisen og Erik Stephansen