«Fortsatt medlem av statskirken til tross for at du har sluttet å leke med usynlige venner for mange år siden?»

Slik begynner meldingen fra den anonyme bloggeren Ukorrigerte meninger som torsdag ble gjengitt og lenket til på Den norske kirkes hjemmeside. Da Nettavisen gjorde nettredaktør Gunnar Westermoen i Kirkerådet oppmerksom på lenken, besluttet han å fjerne den umiddelbart.

– Presseklippene hentes inn automatisk, men vi sletter lenker i ettertid om det er spesielle grunner til, sier Westermoen.

Han bekrefter at Kirkerådet nå får en lang rekke henvendelser fra mennesker som står oppført som statskirkemedlemmer uten at de ønsker det selv. Grunnen til at de oppdager det er at det nå blir sendt ut valgkort til 3,12 millioner statskirkemedlemmer over 15 år.

– På tide
Pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund sier til Nettavisen at statskirken burde la oppfordringen til utmeldelse bli stående på hjemmesidene sine.

– Det er på tide at kirken tar medlemsregisteret sitt på alvor. Denne saken har vært en lidelseshistorie i ti års tid. Folk har vært nødt til å melde seg ut av kirken både to og tre ganger. Kirken burde aktivt bidra til at folk som ikke ønsker å være medlemmer der melder seg ut, sier Brun-Pedersen.

Ved valgkortet som sendes ut ligger en frankert svarkonvolutt for dem som ikke vil stå registrert som statskirkemedlemmer.

– Alle som ikke tror på Gud bør melde seg ut, i respekt for dem som faktisk er troende. Det er min mening. Men det er selvsagt en privatsak hva man gjør, sier Brun Pedersen.

– Tapt millioner
Brun Pedersen sier at de øvrige tros- og livssynssamfunnene i Norge har blitt økonomisk skadelidende fordi statskirken i mange år har operert med for høye medlemstall.

– Trossamfunnene utenfor statskirken har tapt millioner i årenes løp. Årsaken er at den refusjonen av kirkeskatt som trossamfunnene får tar utgangspunkt i antall statskirkemedlemmer delt på beløpet statskirken koster, sier Brun-Pedersen.