Gå til sidens hovedinnhold

- Meldte ikke videre da innringer varslet om trippeldrapet

AMK-sentralen fikk inn en telefon om en «terrorhandling» og flere drepte på Valdresekspressen. Meldingen ble ikke gitt videre, melder NRK.

Politiet har sendt en redegjørelse til Justis- og beredskapsdepartementet, der de gir en faktaskildring av hendelsesforløpet. NRK har fått tilgang til denne, som tar for seg dramaet minutt for minutt.

I redegjørelsen går det fram at en av innringerne til nødtelefonen til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), brukte begrepene «terrorhandling», «flere drepte» og «en person truet med kniv». Denne meldingen kom inn klokken 17.40.

Den dramatiske meldingen klokken 17.40 ble aldri videreformidlet fra AMK til de to andre nødetatene, går det fram av politiets redegjørelsen, melder NRK.

I strid med instruks
Det er stikk i strid med gjeldende instruks om «trippelvarsling» – som betyr at alle etatene skal varsles om ulykker og alvorlige hendelser.

Det er politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt Ronny Iden som har forfattet dokumentet, men han ønsker ikke å si så mye til NRK.

– Rapporten ligger der og vi har redegjort for fakta. Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer før vi har gjort en skikkelig evaluering, sier Iden

Ble varslet tidligere
AMK i Helse Førde fikk som kjent første melding om trafikkulykke klokken 17.21.

Politiet har tidligere uttalt at de ikke fikk melding fra AMK før klokken 17.35– 14 minutter etter første melding.

Men ifølge lydloggen, som gir et mer riktig bilde av hva som skjedde, mottok politiet en samtale fra AMK klokken 17.31.37. Altså ti minutter senere.

Denne ble også mottatt av Alarmsentralen Sogn og Fjordane, som er brannvesenets nødmeldesentral.

Bare en på jobb
AMK har tidligere innrømmet feil i varslingen. Alle nødetatene skal ifølge instruksen varsles umiddelbart, såkalt trippelvarsling, når det kommer melding om ulykker. AMK har vedgått feil, og innrømmet at de burde ha trippelvarslet.

Første gang rett etter første nødanrop, og klokken 17.40 da melderen som brukte begrepet «terrorhandling» ringte inn.

Helse Førde er nå under tilsyn av Fylkeslegen i Sogn og Fjordane, etter mistanke om gjentatt svikt i trippelvarslingen i flere større hendelser det siste året.

Da dramaet utspant seg og de første meldingene kom til operasjonssentralen, var det bare en person i operasjonssentralen. Etter 22. juli kom det pålegg om at det til enhver tid skal være to personer der. (©NTB)

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus