*Nettavisen* Nyheter.

Melkedom blir stående

Høyesterett ville ikke ta ikke melkepris-beregning til behandling.

18.05.08 23:55

Høyesteretts kjæremålsutvalg slipper ikke Synnøve Findens anke om beregning av melkepris inn for behandling.Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.Det var 15. januar Borgarting lagmannsrett ga staten medhold med 3 mot 2 stemmer i ankesaken der Oslo Tingrett, i tråd med Synnøve Findens påstand, enstemmig hadde funnet at Landbruksdepartementets vedtak om melkeprisen var ugyldig.Dette gjelder perioden 1997-2000.Anket hovedspørsmålet

Lagmannsretten ga samtidig Synnøve Finden medhold i at staten hadde beregnet for lite rente på tilbakebetalingsbeløpet. Synnøve Finden anket hovedspørsmålet om normering av kapitalkostnader ved beregning av melkepris videre til Høyesterett.- Det kan ikke være slik som rettens flertall i praksis impliserer, at den nye aktøren som tør å ta opp konkurransen med monopolet skal ta regningen for statens prøving og feiling, uttalte meieriutfordreren da anken ble meldt. Men de fikk altså ikke medhold.Ingen grunn

Konsernet skriver i en børsmelding onsdag at kjæremålsutvalgets begrunnelse er at de verken har funnet at avgjørelsen har betydning utenfor den foreliggende sak, eller at andre forhold gir grunn til at anken blir prøvd av Høyesterett.Dommen i lagmannsretten blir dermed stående.- Slik dommen i lagmannsretten er begrunnet får den ingen negativ virkning på hovedspørsmålet i de øvrige sakene Synnøve Finden har anlagt for senere perioder. Avgjørelsen får derfor ingen regnskapsmessig konsekvens for selskapets avsetninger for melkepris i senere perioder, melder selskapet.Må beregne rente på nytt

- Synnøve Finden har heller ikke gjort avsetninger for korrigert melkepris i den aktuelle perioden fra 1997-2000. Et resultat av ovennevnte er at rente på tilbakebetalingsbeløpet må beregnes på nytt. Synnøve Finden forventer at prinsippet om riktig renteperiode vil få gjennomslag også for tilbakebetalinger for senere perioder tilknyttet etterregninger fra 2000 til 2005, ifølge børsmeldingen.Totalt anslår selskapet at dette vil bety tilbakebetaling av cirka èn million kroner, herav 0,6 mill. kroner tilknyttet saken for 1997-2000.Konkret beregning forventes avklart nærmere med Landbruks- og matdepartementet, melder selskapet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.