Filosof og forfatter Nina Karin Monsen og forlagssjef Asle Dingstad er blant flere som nå går til søksmål mot den norske stat. Målet er klart: Å reversere den nye ekteskapsloven, melder radiostasjonen ved Mediehøgskolen Gimlekollen, Gimlekollen Radio, på sine nettsider.

Krever likebehandling
– Vi ønsker å få svar på om kristne ekteskap nå er gyldige juridisk. Vi ønsker likebehandling med partnere som kan samtykke til likekjønnet ekteskap. Vi kan ikke akseptere at barn mister rett til far i norsk ekteskap. Alle ekteskap er nå overført til et kjønnsnøytralt register som ingen kristne ville ha giftet seg inn under. Staten pleier ellers å ha folkeavstemninger over radikale samfunnsendringer, sier Monsen til NTB.

Ved siden av dette etableres det nå en landsomfattende aksjon mot loven. Det opplyste Nina Karin Monsen nylig under Kvinnemøtet på generalforsamlingen til Norge IDAG.

Vurderer Genève
Gruppen har allerede engasjert en advokat som arbeider med stevningen til Oslo tingrett. Dersom de ikke vinner frem i Norge, vurderer Monsen å ta saken videre til FNs menneskerettighetskomité.

– Der sitter både Iran og Libya - så da vinner vi, sier Nina Karin Monsen til Norea Mediemisjon.

Jussprofessor Hans Petter Graver tror ikke Monsen og co. vil vinne fram i norsk rettsvesen.

– Jeg har vanskelig for å se hvordan ekteskapsloven kan være diskriminerende. De kan få prøvet ut saken i forhold til Menneskerettighetskonvensjonen, men jeg har liten tro på at de vil vinne fram, sier Graver til NTB.