Mener Anundsen ikke gir asylsvar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har møte fredag kveld i forbindelse med sine spørsmål til justisminister Anders Anundsen (Frp) om lengeværende asylbarn. Komitéleder Martin Kolberg (Ap) (t.v.) og Helge Thorheim (Frp).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har møte fredag kveld i forbindelse med sine spørsmål til justisminister Anders Anundsen (Frp) om lengeværende asylbarn. Komitéleder Martin Kolberg (Ap) (t.v.) og Helge Thorheim (Frp). Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Justisminister Anders Anundsen (Frp) svarer ikke på det viktigste spørsmålet i asylsaken, nemlig om noen barn er feilaktig sendt ut

19.12.14 21:41

Det sier nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Abid Q. Raja (V).

Etter det drøyt én time lange ekstraordinære møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget fredag kveld var det klart at komiteen skal fortsette å grave i justisministerens håndtering av asylsaken.

Fredag kveld var det delte meninger om justisministeren har mer å svare for eller ikke, men enighet om ikke å legge ballen død.

– Nå skal vi bruke tiden fram til vårt neste møte 6. januar på å gå gjennom den omfattende ringpermen med dokumenter som fulgte svarbrevet, og så gjøre opp status da, sier Høyres Michael Tetzschner, en av dem som mener at Anundsen har svart helt greit for seg overfor kontrollkomiteen.

Flere spørsmål

På den andre siden står komiteens leder Martin Kolberg (Ap) og nestleder Abid Raja (V).

– Det er et spørsmål om justisministeren har sagt de riktige tingene fra Stortingets talerstol. Der sa han at politikken er forandret. Men brevet til komiteen dokumenterer ikke det, snarere tvert om. Da må vi få oppklart hva dette betyr. Det betyr at vi må formulere flere spørsmål, noe vi gjør på vårt neste møte, sier Kolberg til NTB.

Leste ikke

I Anundsens brev kommer det fram at han ikke leste kopien som departementet fikk, av brevet fra Politidirektoratet (POD) som skulle sikre at politiske føringer i asylsaken ble fulgt.

– Disponeringsskrivet er av departementet ikke blitt lest med sikte på å kvalitetssikre at innholdet i det allerede utsendte skrivet er i samsvar med formuleringene i tildelingsbrevet, heter det i brevet.

Anundsen vedgår at han ble kjent med tabben gjennom mediene.

– Jeg kan bekrefte at jeg først ved omtalen i Bergens Tidende ble oppmerksom på at formuleringen i departementets tildelingsbrev til POD ikke var fulgt med samme ordlyd i PODs disponeringsskriv til politidistriktene og særorganene, skriver han.

– Pinlig

– Dette er pinlig av Anundsen. Justisministeren har skjøvet ansvaret nedover i systemet, ved å vise til at politidirektøren ikke fikk med seg signalene. Det karakteriserte Anundsen som dårlig ledelse. Nå viser det seg at han selv ikke har lest brevet. Hva sier det om statsrådens ledelse, sier Raja til NTB.

Det viktigste for Venstre er likevel om praksisen med utsendelse av asylbarn i 2014 har gått ut over noen barn, fremholder Raja.

– Det svarer ikke brevet på, så her er det behov for oppfølging, med mindre det blir tydeligere når vi har gått gjennom alle vedleggene, sier han.

Selvkritikk

I brevet tar Anundsen selvkritikk på at departementet kunne vært klarere da Politidirektoratet i mars ba om en avklaring på de nye retningslinjene, og i brevet fortsatt henviste til lengeværende asylbarn.

Misforståelse blir ikke oppklart i Justisdepartementets svarbrev.

– I ettertid ser jeg at vi kunne vært tydeligere, skriver Anundsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Her kan det stilles spørsmål ved om Anundsen har bidratt til å tilsløre. Jeg håper å finne svar i ringpermen, sier Raja til NTB

Kunne sendt ut 49

Justisministeren fremholder at alle returer i 2014 har vært i tråd med gjeldende regelverk på det tidspunktet de ble gjennomført.

Han viser også til et brev fra Politidirektoratet 18. desember i år, der det heter at 49 barn med minst fire års oppholdstid i Norge kunne vært returnert i løpet i 2014 hvis lengeværende barn hadde vært prioritert.

Justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag