Oslo (NTB): Frp-nestleder Per Sandberg mener at justisminister Knut Storberget (Ap) må be riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad om å trekke seg fra arbeidet med Treholt-saken.

De to var aktorer i straffesaken der Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for spionasje for Sovjetunionen og Irak i 1985.

Når to tidligere POT-tjenestemenn de siste dagene har sagt at det såkalte pengebeviset mot Treholt var fabrikkert, har også flere reist spørsmålet om Busch og Qvigstad er habile til å kunne vurdere om saken skal behandles på nytt.

Sandberg, som er leder for justiskomiteen på Stortinget og nestleder i Fremskrittspartiet, mener at justisminister Storberget må gripe inn.

- Han bør be Busch og Qvigstad om å trekke seg fra arbeidet med saken. Storberget kan gi uttrykk for at slik saken står nå, bør vi prioritere å få på plass en behandling i Gjenopptakelseskommisjonen og en gransking. Det bør skje raskt, sier Sandberg til VG Nett.

Storberget sier ifølge NRK at han mener regjeringen bør vurdere å opprette egen gransking.

- På bakgrunn av de siste påstandene som er kommet i Treholt-saken utelukker jeg ikke at regjeringen kan iverksette en granskning - særlig med hensyn til å kartlegge ulovlig metodebruk. Vi har nå brukt flere år på å åpne PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) og sikre god kontroll og få god hånd om metodebruk, sier Storberget ifølge NRK.no.