Gå til sidens hovedinnhold

Mener dypvannsdeponi blir presset frem

Fellesutvalget for vel på Nordstrand mener dypvannsdeponi på Malmøya kan bli resultatet av at tidsplanene for byggeprosjektene i Bjørvika presser gjennom utrygge løsninger.

Fellesutvalget for vel på Nordstrand har sendt brev til Oslo Havn KF hvor de går strekt i mot at det kommer dypvannsdeponi like ved Malmøykalven. Brevet er sendt i forbindelse med at reguleringsarbeidet for et dypvannsdeponi ved Malmøya er i gangsatt.
- Vi reagerer først og fremst på at Oslo Havn KF vil flytte forurensede masser fra ett sted til et annet uten at massene blir behandlet. Dessuten kjenner vi ikke langtidsvirkningen av slik deponering, sier Torkild Thurmann-Moe i Fellesutvalget for vel på Nordstrand.

Reelt alternativ

Samtidig har Oslo Havn KF, som er initiativtaker bak reguleringsarbeidet, ute "Tiltaksplan for forurensede bunnsedimenter" til høring. Og i tiltaksplanen er dypvannsdeponi ved Malmøya ett av to lanserte tiltak.
"Et alternativ for håndtering av forurensede mudringsmasser er å legge disse i et dypvannsdeponi. For å holde denne metoden åpen som et reelt alternativ ved gjennomføringen av helhetlig plan, er det igangsatt regulering av området." Det skriver Oslo Havn på sine nettsider som forklaring på hvorfor reguleringen settes i gang før høringsfristen på tiltaksplanen er gått ut.
Fellesutvalget for vel på Nordstrand peker på at denne delen av byen alt har mange miljøbelastende aktiviteter for at andre i Oslo skal få en bedre by, og viser til økt havnevirksomhet, kloakkrenseanlegg og bensinlager.
- Vi tror at tidsplanene for de pågående byggeprosjektene i Bjørvika nå skal brukes for å presse gjennom løsninger, selv om disse ikke er dokumenterte og trygge. Dette er ikke en god måte for å oppnå gode og varige løsninger på, sier Torkild Thurmann-Moe.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter