Gå til sidens hovedinnhold

Mener glansbildet rakner

Bydel Grorud satser hardt på full barnehagedekning, og de små enhetene har måttet vike for de store base- og sonebarnehagene. Færre ansatte per barn gir billigere og flere plasser.

GRORUD: Satsingen på store barnehager for å gi plass til alle, skaper bekymring hos mange foreldre.

Er glansbildet av basebarnehagene som mulighetenes modell i ferd med å rakne?

– Ja, det er en god beskrivelse, sier Heidi Håland Robertson og legger til:

– Spør du meg og mange av foreldrene om vi er trygge på at barna våre har det bra i barnehagen, så er vi ikke sikre på det. Det enkelte barn blir ikke sett.

Blir ikke hørt

FAU i Ammerudenga har prøvd å gi signaler om sin uro.

– Vi føler oss ikke hørt, på tross av at vi har tatt opp denne bekymringen med ledelsen i barnehagen flere ganger. I sterk kontrast til vårt ønske om å bli hørt, har vi opplevd å føle at vi ikke har blitt tatt på alvor og bedt om å ikke henge oss opp i enkeltsaker, sier Heidi Håland Robertson og Trine Olsen.

De har begge tidligere vært ledere i Ammerudenga FAU.

Foreldrene har også kommet med mange innspill og forslag for å løse noen av problemene, men uten at det har blitt fulgt opp.

Får støtte

Rødts representant i Oppvekstkommiteen, Victoria Rweikiza, mener at bydelsøkonomien ikke skal være et argument for å tilby barnehager som fungerer dårlig.

– Tre små en-avdelingsbarnehager ble nedlagt under budsjettbehandlingen før jul. Mange foreldre var veldig fortvilte. Flere av dem hadde dårlige erfaringer med de store barnehagene og hadde av den grunn søkt ungene sine over mindre barnehager, sier Victoria Rweikiza og legger til:

– For meg som Rødt-politiker i Oppvekstkomiteen var dette ganske sjokkerende opplysninger. I komiteen hadde vi aldri blitt orientert om at det var kommet slike klager og bekymringsmeldinger til bydelen.

Rødts representant i bydelsutvalget, Maren Rismyhr, lover å følge opp denne saken: til denne uviljen til å drøfte kvaliteten på barnehagetilbudet.

– Vi mener en slik diskusjon, da spesielt med henblikk på tilbudet som gis i sone- og basebarnehagene, er helt nødvendig. Vi må sikre at bydelen har barnehager med en slik kvalitet at foreldrene er trygge for at barna har gode oppvekstvilkår. Det ser ut til at vi trenger en barnehageaksjon i bydelen for å heve kvaliteten. Foreldrene må stille krav og gjøre dem kjent for bydelens politikere.

HVA SYNES DU OM BASEBARNEHAGER? Gi oss din mening i kommentarfeltet under saken.