- De som ønsker å jukse, vil alltid finne måter å jukse på.

Utspillet er en kommentar til et oppslag i Telemarksavisa torsdag, om at en lærer kjøpte seg inn på jukseside på nettet for å avsløre plagiering blant elevene.

Nettstedet det er snakk om er studienett.no, som selger ferdige skoleoppgaver myntet på elever i ungdomsskolen, videregående skole og yrkesfaglige utdannelser knyttet til høyskoler og universitet.

- Studienett.no er en samling av tekster. I utgangspunktet er det et fint verktøy for elevene underveis i opplæringen, og har mange gode eksempeltekster, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet og leder for Avdeling for elev- og lærlingvurdering, Siv Hilde Lindstrøm, til Nettavisen.

Avdelingen har ansvar for sentralt gitt eksamen, nasjonale prøver og utviklingsarbeid innenfor vurderingsområdet.

Den «ultimate oppgavehjelp»
På det omtalte nettstedet heter det at «Studienett tilbyr deg den ultimate oppgavehjelp. Hent inspirasjon fra andre elevers stiler, i Norges store samling av stiler. Du kan også hente veiledende oppgaveløsninger, analysemodeller og gullnotater til tekstanalyse som er utarbeidet av Studienetts profesjonelle fagredaksjon».

Det er med andre ord ikke snakk om juks før elevene benytter de ferdige oppgavene i skolesammenheng og utgir dem for å være eget arbeid.

Verktøy som skal avsløre plagiat gjenkjenner ikke tekstene
Ved Skien videregående er flere elever tatt i juks etter å ha lastet ned besvarelser fra nettstedet. Verktøyet som skal avsløre plagiering klarer ikke å gjenkjenne tekster fra nettstedet, så avsløringen kom etter at en lærer betalte og logget seg inn, skriver Telemarksavisa.

- Vår viktigste jobb er å lage gode oppgaver
Lindstrøm opplyser til Nettavisen at plagiering ikke er en utbredt praksis i eksamenssammenheng:

- Våre regler for sentralt gitt eksamen sier blant annet at elevene ikke skal bruke internett, men de kan i mange tilfeller ha med seg hjelpemidler til eksamen, for eksempel tekster de har arbeidet med i løpet av året. Vår viktigste jobb for å bekjempe juks på eksamen er å lage så gode oppgaver at de ikke er åpne nok til at elevene kan ha med seg en ferdig skrevet tekst og levere denne som sin egen. Det å lage gode oppgaver er noe vi jobber mye med. Plagiering på eksamen er ikke utbredt, men det finnes jo enkelttilfeller.

- De som vil jukse finner alltid nye måter å jukse på
Avdelingsdirektøren tror likevel at juks ikke kan unngås helt, og at det handler mye om holdninger blant elevene:

- De som vil jukse finner alltid nye måter å jukse på. Det handler mye om holdninger. Elever som plagierer viser ikke egen kompetanse, og hvis det oppdages plagiat gis det selvsagt dårlig karakter. God kildebruk er et kompetansemål i mange læreplaner og viktig kompetanse i mange fag, så vi forsøker å lære elevene regler for god kildebruk og siteringsregler. forteller hun til Nettavisen, og fortsetter:

- Diskusjonen om juks og at det finnes mye informasjon på nettet er del av en diskusjon som pågår og som har pågått i mange år. Elevenes kildebruk er viktig i mange fag og vi jobber mye med dette. Men vi kan jo ikke kontrollere alt som ligger på nettet. Jo mer disse tekstene brukes av elever, dess mer utbredt vil de være og dermed lettere å fange opp av plagieringsverktøyene. Lærerne kjenner også elevene sine godt gjennom året, og når elevens besvarelse plutselig avviker mye fra det eleven vanligvis viser, vil det fanges opp av læreren.

- Vil det settes inn tiltak i kjølvannet av medieoppslagene om plagiat og juks hentet fra oppgaver på studienett.no?

- Vi jobber kontinuerlig med å forebygge og kontrollere juks, for eksempel gjennom å formulere gode eksamensoppgaver til sentralt gitt eksamen. Når det gjelder lokale prøver gjennom året, lages regler for dette lokalt. Her kan det også være aktuelt at de har prøver med penn og papir, og ikke gjennomføre alt på pc.