En rykende fersk granskingsrapport refser alle ledd i trygdeskandalen som ble kjent i fjor høst - og som har kommet i skyggen av korona-våren.

Les også: Røe Isaksen legger seg paddeflat: - Mange er uriktig satt i fengsel

I en årrekke gikk det alle hus forbi at kravet om at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, strider med EØS-avtalen og EUs trygdeforordning.

- Brevet fra Gro burde vært tatt frem

Utvalget ledet av professor Finn Arnesen, er heller ikke enige om hvorvidt vi bør se på alle saker fra 2012 eller gå helt tilbake til 1994.

- Arnesen, du er en del av flertallet som mener «skandalen» ruller helt tilbake til 1994. Hva kunne daværende statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland (Ap), gjort annerledes?

- Det er vel ikke så mye hun kunne gjort annerledes. Problemet ligger i forberedelsen av lovverk i departementet, altså forberedelse av folketrygdloven som var under arbeid i den tiden da EØS-avtalen ble undertegnet. EØS-avtalen hadde trådt i kraft i over tre år da proposisjonen til ny folketrygdlov ble fremmet.

Se intervju med Arnesen øverst i saken.

- Skal vurderes og avvik begrunnes

- Gro Harlem Brundtland sendte brev til alle departementene, i 1989 var det vel, hvor hun sa at ved forberedelsen av ny lovgivning, så skal forholdet til EF-retten som det da het, vurderes og avvik begrunnes. Det brevet kunne man kanskje tatt frem, da EØS-avtalen var på plass, påpeker Arnesen.

Her gjelder det å holde tungen rett i munnen:

  • 1989: Gro sender brev og bes om at det tas hensyn til EF-retten.
  • 1994: 1. januar trer EØS-avtalen i kraft.
  • 1997: 28. februar er proposisjonen til ny folketrygdlov klar, uten at Gros oppfordring er tatt hensyn til, ifølge professor Finn Arnesen.


Les også: Nav-utvalg: Trygdepraksis både før og etter 2012 må gjennomgås

- Ordentlig trist lesing

- Rapporten avdekker svikt i alle ledd. Hvor skuffende er det?

- Svært skuffende, selvfølgelig. Jeg synes det har vært ordentlig trist lesing.

- Du påpeker også at her kreves det mye bedre kunnskap om EØS-rett. Hvordan skal man løse dette fremover?

- Jeg har prøvd å spre kunnskap om EØS-rett siden 1996 og har ikke lyktes godt nok. Det er ikke så lett, men det handler mye om å ta innover seg at EØS-rett ikke er EØS-rett, men norsk rett. Rett og slett.

Les også: NAV-mistillit mot statsråd som forsvant: Opp som en løve, ned som en daddel

- Spørsmålene er ikke blitt stilt

- Er det for innviklet, når ingen klarer å forstå det, bortsett fra deg og noen få til?

- Nå er det mye jeg ikke forstår også, men nei - det er ikke for innviklet. Det kan være vanskelig å finne svarene på en del spørsmål, men det er ikke så vanskelig å stille spørsmålene. Og det er det som er problemet her; spørsmålene er ikke blitt stilt, sier Arnesen indignert.

Nå venter han og resten av utvalget på EFTA-domstolens konklusjon.

- Når dommen foreligger, da vil dere vite om det er flertallet eller mindretallet som har rett?

- Ja, det kan du godt si. Slik er det, domstolen avgjør dette spørsmålet. Så er det jo noen av oss som kan være uenige i konklusjonen, men vi aksepterer den.

- Rådgivende for Høyesterett

EFTA-domstolens uttalelse vil så være rådgivende for Høyesterett:

- Det er all mulig grunn til å tro at de vil legge stor vekt på den uttalelsen, tror Arnesen.

Reaksjonene på rapporten lot ikke vente på seg.

– Dette er en knusende dom over klassejustisen i Norge og regjeringens håndtering av skandalen, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Han mener de som trenger hjelp, må få det, og at regjeringen haler ut tiden.

Frp: - Justismord

Erlend Wiborg (Frp) leder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Det at det åpenbart har skjedd justismord, er aldri akseptabelt. Det er derfor man har fått dette granskingsutvalget. Dette er en særdeles alvorlig sak som fortjener så grundig behandling som mulig, sier Wiborg til NTB.

Nettavisen har orientert Gro Harlem Brundtlands PR-rådgiver Jon Mørland om saken. Han opplyser at hun for tiden er på ferie.

Se video-intervju med ansvarlig statsråd, Torbjørn Røe Isaksen, her: