I dag kan Norges bank heve renten. Men skal vi tro ekspertene er det svært lite sannsynlig. De mener også at sentralbanken undervurderer en viktig rentefaktor.

- En renteøkning på rentemøtet i dag virker svært lite sannsynlig, sier sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce til NA24.

Han har mer fokus på når Norges Bank anslår neste renteøkning i den nye renteprognosen som publiseres på møtet onsdag 22. juni.

- I prognosen fra mars var neste renteøkning i oktober. Vi regner med at prognosen blir litt lavere enn den som ble lagt fram i mars, men sannsynligvis holder Norges Bank likevel fortsatt på en første økning i oktober. At renteforventningene ute har falt og NOK har vært noe sterkere enn Norges Bank ventet trekker i retning av en mer forsiktig renteprognose. Men det oppveies i noen grad av at lønnsveksten kan se ut til å bli noe høyere enn ventet, sier Bruce.

Undervurderer utlandet
Han er klar på at Norges bank ser ut til å undervurdere betydningen av renter utenlands.

- Norges Bank spår norske renter etter hvordan de vurderer utsiktene for norsk vekst og inflasjon. Det tilsier for eksempel at pengemarkedsrenten ved slutten av 2012 er kommet godt over fire prosent. Fra norske fastrenter eller forward renter kan en lese at markedet priser korte renter til 3,5 prosent. Hovedgrunnen til det er at markedet priser inn lave internasjonale renter. Markedet tror rett og slett ikke at norske renter kan avvike så mye fra internasjonale renter som Norges Bank tror, sier Bruce som får støtte av renteekspertene hos konkurrenten Dnb Nor Markets.

- Senere i dag legger Norges Bank frem sin rentebeslutning og ny rentebane. Det er ikke ventet renteheving på dette møtet. Vi venter derimot at rentebanen blir marginalt høyere inneværende år grunnet tegn på høyere lønnsvekst, høyere importert inflasjon og at rentepåslaget er lavere enn hva sentralbanken anslo i mars. Utover 2011 venter vi at banen justeres noe ned primært grunnet rentefall internasjonalt, sier renteekspert Maren Romstad.

Renteprognosen skal ned
Romstads kollega i Dnb Nor Markets Kjersti Haugland utdyper:

- Det er ingen som venter at Norges Bank rører renten denne gangen. Tvert i mot er det flere faktorer som peker mot at Norges Bank vil ta seg mer tid i hevingsprosessen. Den viktigste grunnen er at renteforventningene har falt med opptil 70 basispunkter hos våre viktigste handelspartnere siden mars. Dette har vært en av bidragsyterne til at kronen har vært noe sterkere enn anslått. Holder Norges Bank fast ved marsbanen i dagens situasjon med lavere renter, vil dette bidra til en enda sterkere krone, og dermed et enda større fall i importprisene fremover. Rentefallet har dessuten bakgrunn i ny bekymring rundt det internasjonale oppsvinget, etter svake tall de siste månedene. Dette trekker i retning av at også Norges Bank utviser forsiktighet, slik at banen vil bli liggende litt under den forrige utover i 2012, sier Haugland.

Dermed støtter Dnb Nor og Nordea vurderingen til Harald Magnus Andreassen. Sjeføkonomen i First Securities sa i går følgende til NTB:

- Det kommer ingen renteøkning på dette møtet, og rentebanen blir marginalt nedjustert som følge av lavere rente i landene rundt oss. Enkelte innenlandske forhold trekker opp. Ledigheten faller noe raskere enn ventet, lønnsveksten ser ut til å bli noe høyere og kredittveksten og boligprisene holder seg oppe. Men lavere vekst og lavere renter ute vil telle mest. Derfor venter vi en nedjustering av rentebanen. Det betyr ikke at renten ikke skal opp på sikt, men den vil kanskje øke litt saktere enn Norges Bank har sett for seg, sa Andreassen.