Fremskrittspartiet i Oslo mener det blir umusikalsk om byrådet lyser opp de mange signalbyggene i byen, om de ikke hjelper folk med de høye strømregningene.

- Byrådet tar seg råd til pynt, men ikke til å hjelpe byens innbyggere, raser finanspolitisk talsperson i Oslo Frps bystyregruppe, Lars Petter Solås, til Nettavisen.

Et av de kommunale byggene som lyses opp, er nasjonalanlegget Holmenkollen, som er synlig fra store deler av hovedstaden. Det samme gjelder Oslo Rådhus, Munchmuseet og flere andre kommunale bygg.

- Det er unødvendig og umusikalsk å bruke skattebetalernes penger på det når kommunen selv ikke prioriterer en egen støtteordning for de som sliter med ekstraordinært høye strømregninger, mener Solås.

Les også: Raser mot vegetar-grep: - Skaper masse støy

- Fraskriver seg ansvaret

Solås har nå sendt et skriftlig spørsmål til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), der han spør hva det koster å opprettholde fasadebelysningen ved kommunale bygg.

- Byrådet er kategorisk avvisende til å gjøre noen tiltak lokalt. Det samtidig som Oslo kommune drukner i ekstrainntekter som følge av de høye strømprisene, påpeker han.

Oslo kommune er nemlig selv en stor eier i strømmarkedet, med sitt eierskap i Hafslund og Fortum Varme - der årets inntekter er anslått til 1,6 milliarder kroner.

- Det er allerede bekreftet at det vil bli mer enn de 1,6 milliardene de har budsjettert med, og det er jo allerede et rekordutbytte, sier Solås, og legger til:

- Likevel har vi et byråd som fraskriver seg ethvert ansvar for å hjelpe Oslos innbyggere med de høye strømutgiftene.

Les også: Frp krever full skjenking i Oslo: - Det rammer skeivt

Reagerer på symboleffekten

Med dette bakteppet mener altså Frp-politikeren det blir et helt feil signal å sende til byens innbyggere, om man fortsetter å flombelyse kommunale anlegg.

- Det at det er en kostnad, er åpenbart - og så er det symboleffekten. Når det sitter Oslo-folk og fryser, og lurer på hvordan de skal få betalt den neste strømregningen, så titter de ut av vinduet på kvelden og ser at Oslo kommune heller bruker penger på å lyse opp signalbyggene sine, sukker Solås.

Han kommer derfor med et klart råd til byrådslederen:

- Inntil du har råd til å hjelpe de som trenger det, så slokk lyset!

- Mener du det ellers er greit at kommunen bruker penger på å lyse opp slike bygg midt i strømkrisen?

- Det henger sammen med om man har kommunale støtteordninger, sier Solås.

- Så om man har støtteordninger er det greit?

- Ja, det er greit. Det er ikke belysningen i seg selv som er et problem, men symboleffekten, sier Solås.

Les også: Høyre vil endre Oslo: Vil flytte biltrafikk og prioritere spesielt én gruppe

- Med god samvittighet

I spørsmålet til Johansen spør han også om hvor mange kommunalt eide og driftede bygg som lyses opp i mørket, samt om hvilke tanker byrådet har rundt å prioritere fasadebelysning av kommunale signalbygg - og lokal strømstøtte.

- Vi må hjelpe byenes innbyggere som sliter når vi får så store ekstraordinære inntekter som vi gjør. Jeg forventer jeg at byrådet kommer med støtteordninger, og da kan man lyse opp Holmenkollen med god samvittighet, sier Solås.

- For å sikre trygghet

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra byrådsleder Raymond Johansen, men blir henvist videre til fagbyrådene på området.

- Når det gjelder Oslobyggs portefølje er veldig få eiendommer som utelukkende lyses opp av estetiske hensyn. Det dreier seg i stor grad om å sikre trygghet og fremkommelighet rundt anleggene, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, til Nettavisen.

Evensen viser også til at hele Holmenkollen-anlegget ikke er flombelyst døgnet rundt.

- Når det gjelder Holmenkollen, som er nevnt konkret i saken, er det kun full belysning når det er aktivitet i anlegget, sier hun.

Byråden opplyser samtidig at Oslobygg er i en prosess med å se om det er anlegg hvor man kan justere ned styrken for å spare strøm. I tillegg til at bystyret i desember vedtok en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner til energieffektivisering i kommunale boliger, for å ta ned energikostnader der.

- Men som sagt er det behov for at eiendommene er belyst av hensyn til trygghet og fremkommelighet, sier Evensen.

Les også: MDG-byråd forsvarer omstridt vegetargrep: - Ingen gulrot-tvang

- Nasjonalt ansvar

Når det gjelder en lokal strømstøtte, mener finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) at det må være staten som tar ansvar for å hjelpe de som sliter med regningene.

- Byrådet mener regjeringen må ta ansvaret for den nasjonale energipolitikken, enten folk bor i Oslo eller andre steder. Dette understrekes av at de høye strømprisene i stor grad skyldes ekstraordinært høye priser på gass, som gir svært store og uventede ekstrainntekter, sier han til Nettavisen.

Wilhelmsen viser til at strømprisene også har påvirket Oslos inntekter negativt.

- I 2020 og 2021 måtte Oslo kommune kutte i budsjettene, blant annet grunnet ekstraordinære lave strømpriser. I budsjettet for 2022, som ble vedtatt i bystyret i desember 2021, tok vi høyde for økte strømpriser i andre halvår av 2021 og la inn økt utbytte, sier han, og legger til:

- Disse pengene gikk til å rette opp noen av kuttene, men også til flere velferdstiltak og klimatiltak, noe som kommer folk flest til gode. Herunder gratis aktivitetsskole for de med barn i den alderen, skolemat i ungdomsskole og videregående og mer penger til kollektivtrafikken.

Les også: Raseriet mot strømprisene: Ber folk melde seg ut av LO

Han opplyser også at byrådet vil legge fram en sak i bystyrets møte i februar med justering av budsjettet for 2022, blant annet for å styrke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter med 54 millioner på grunn av høye strømpriser.