Kvinnen, som ble drept i april, hadde vært i kontakt med politiet flere ganger i forkant av drapet og var utstyrt med voldsalarm. Den siktede mannen var involvert i flere av hendelsene.

Leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl er svært kritisk til at politiet i Øst politidistrikt ikke foretok en trusselvurdering da kvinnen var i kontakt med politiet flere ganger før hun ble drept. Hun mener at Spesialenheten for politisaker må etterforske saken.

- Politiet må foreta trusselvurdering i alle partnervoldssaker. Dette er tjenesteforsømmelse. Drapet kunne vært avverget, sier Smaadahl.

I etterkant har politiet gått gjennom sin kontakt med kvinnen.

Leder for felles enhet for forebygging Camilla Giske i Øst politidistrikt sier til TV 2 at politiet burde ha gjennomført en risikovurdering.

– Når vi ser utfallet av hendelsen, er det tydelig at en SARA-vurdering burde ha vært gjennomført, sier politiinspektøren.

En SARA-vurdering er et risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold.

Både den siktede og offeret er iranske statsborgere med opphold i Norge. De tok ut separasjon i 2017. Den døde kvinnen var født i 1985, og de to hadde en åtte år gammel datter sammen.