(Tønsbergs Blad): Etter flere eksempler der ungdoms grenseoverskridende sexeksperimentering på fest har utviklet seg til det politiet mener er seksuelle overgrep, vil Lise Dalhaug, jurist i sedelighetsgruppa i Vestfold politidistrikt, advare og forebygge flere tilfeller:

– Foreldre må snakke med ungdommene sine, både om alkoholbruk og overgrep, sier Dalhaug.

– Overgrep kan skje selv om man kjenner de andre på festen. Ungdom må også snakke seg imellom om dette. Sist, men ikke minst: De unge må passe på hverandre. Ser man at noe slikt er i ferd med å skje, må man være modig nok til å stoppe det, sier hun.

På Seksuelt overgrepsmottak i Vestfold kommer det særlig mange unge jenter som har opplevd uønsket sex og overgrep i forbindelse med fest.

Filmet ung sex
For noen måneder siden, et sted i Vestfold:

Flere ungdommer er på fest der det blant annet nytes alkohol. På et tidspunkt starter fem av dem, alle mellom 16 og 18 år og alle beruset, det som ifølge politiet synes å være frivillig sex. De har samleie med hverandre og filmer dette med mobil.

Men så sovner ei jente. Filmene politiet senere har sett, viser ifølge Dalhaug at to gutter fører en gjenstand inn i skjeden til den sovende jenta.

Mor varslet politiet
– Man må alltid sikre seg at den man har sex med, faktisk ønsker det, påpeker Dalhaug.

– Er man veldig beruset, er det ikke sikkert man evner å gjøre motstand om man ikke vil. Men når man sovner, er videre sex uansett ikke med samtykke. Derfor mener vi denne jenta er utsatt for et seksuelt overgrep, sier Dalhaug.

Filmene ungdommene tar med mobilene, deles. På et tidspunkt får en mor (ikke til den aktuelle jenta) kjennskap til hva som har skjedd på festen. Moren varsler politiet, som starter etterforskning.

– Den aktuelle jenta visste ikke at hun var utsatt for et overgrep mens hun sov, sier Dalhaug.

Risikerer årevis i fengsel

Fire ungdommer ble i utgangspunktet siktet i saken, men det har endt med at statsadvokaten har tatt ut tiltale mot to gutter for forsøk på voldtekt under søvn, samt filming og distribusjon av overgrepsfilmene.

Saken skal opp i en av fylkets tingretter senere i år. Ifølge Dalhaug kan man straffes med inntil 15 års fengsel for dette.

– Sliter med å forstå det
– Filmene viser at de tøyer grensene. Guttene sliter med å forstå at samtykket ikke til stede – «hun var jo med på det først». Men når hun sovner, blir det straffbart, sier til Dalhaug, og tilføyer:

– Det er dumt å drikke seg så beruset at man sovner. Men om man da utsettes for seksuelle overgrep, har man intet ansvar for det. Det er ene og alene overgripers ansvar.

Dalhaug håper ungdom, og særlig gutter, kan se til Kripos-kampanjen « Kjernekar», som har egen Facebook-side. Holdningskampanjen retter seg mot ungdom i håp om at de skal passe på hverandre, spesielt på fest.

Det vises til at fire av ti anmeldte voldtektssaker er festrelatert: Ofte unge mennesker, der overgrep skjer etter en viss kontaktetablering og begge parter har som regel drukket en del alkohol.

– Går over grenser
Jentas bistandsadvokat, Rita Aase, mener saken bør være et varsku, ikke minst av hensyn til andre potensielle overgripere.

– Dette starter med at ungdom går over grenser og at særlig gutter ikke forstår når ei jente ikke er i stand til å motsette seg sex, sier Aase.

Hun er helt enig med politijurist Lise Dalhaug i at foreldre må snakke med ungdommene sine og at også ungdom må snakke seg imellombistandsadvokat til den aktuelle tenåringsjenta.

– Kan framstå morsomt der og da
– Også av hensyn til dem som begår slike overgrep, bør denne saken være et alvorlig varsku. De er jo ofte fulle de også, og de oppfatter ikke alvoret i det som kan framstå som morsomt i situasjonen der og da, sier Aase, og tilføyer:

– Først etterpå, og i alle fall hvis det blir en tiltale i etterkant, skjønner de alvoret. Derfor må de før det skjer, forstå rekkevidden av noe som dette.

I den aktuelle saken der to gutter er tiltalt, mener hun det som skjedde før og etter at jenta sovnet, er to vidt forskjellige ting.

– Filmbevis oppleves også som overgrep
– Da hun sov, oppfattet hun ikke det som skjedde – det ble hun først gjort oppmerksom på i etterkant. Selve overgrepet, som hun ikke var i stand til å motsette seg fordi hun sov, er én alvorlig ting. Samtidig er filmene – som er beviset som kan støtte at hun har vært utsatt for overgrep – i tillegg til distribusjonen av dem, noe min klient også opplever som overgrep, sier Aase.

Hun forteller at hun kjenner til andre, liknende tilfeller.

– Jeg har vært borti flere liknende saker der jentene ikke orker å anmelde det. De føler seg ansvarlig for at de ikke klarte å beskytte seg selv, og det er ofte vanskelig å bevise overgrepet. Men i dette tilfellet beviser filmene hva som skjedde, sier Rita Aase.

– Påklaget tiltale
Arild Almklov er forsvarer for den ene av de to tiltalte tenåringsguttene. Han opplyser at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Den opprinnelige siktelsen som politiet oversendte til statsadvokaten, gjaldt «seksuell handling uten samtykke», sier Almklov.

– Det var statsadvokaten også enig i, men dette ble påklaget til riksadvokaten, som beordret at tiltalen skal være «forsøk på voldtekt». Da må i så fall påtalemyndigheten bevise at han hadde tenkt til å gjennomføre voldtekt, sier Almklov.

Jonny Sveen er forsvarer for den andre tiltalte unggutten.

– Jeg avventer berammelse i saken, og har ingen kommentar før det, sier Sveen.

Ber utsatte oppsøke SO-mottaket
– Kom uansett, er den klare talen fra leder ved Seksuelt overgrepsmottak i Vestfold, Linda Mølgaard Gustavsen.

– Et seksuelt overgrep er ofte et veldig stort traume. Kanskje har man først vist tillit til en annen til å være med på noe, men ikke på resten, sier hun og gir et par eksempler:

– Man kan ha lyst til vanlig sex, men sier nei til analsex og blir tvunget til det – da er det et overgrep. Eller at den man har sex med, kanskje inviterer kameraten inn. Heller ikke det er greit om hun ikke vil, sier Gustavsen.

Hun påpeker at det handler om respekt.

– Noen kan oppleve det å bli filmet som et overgrep, uansett om sexen er frivillig eller ufrivillig. Det er ikke alltid lett å bevise at det har foregått en kriminell handling når overgrep har funnet sted, men det betyr ikke at man kan føle en seksuell krenkelse. Hos oss kan man få sortert, snakket om det og få støtte og hjelp videre, uansett om man vil politianmelde det eller ikke, sier Gustavsen.

Les flere saker fra Tønsbergs Blad her!