Gå til sidens hovedinnhold

Mener Sigrid ble drept her

Statsadvokaten mener det er så stor tvil om 38-åringens tilregnelighet at de tar ut tiltalt på tvungen psykisk helsevern.

OSLO: På en pressekonferanse på Politihuset på Grønland la statsadvokat Nina Prebe i formiddag fram tiltalen i Sigrid-saken.

Politiet og Statsadvokaten mener å ha gode nok beviser for at den 38 år gamle mannen først bortførte og senere drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16).

38-åringen er derfor tiltalt for forsettlig drap (§ 233 første og annet ledd) og for frihetsberøvelse (§223 første og annet ledd).

Drept i Pallesentralen

I tiltalen fremgår det at 38-åringen skal ha bortført Sigrid fra Dalbakkveien ved Østensjø Kanvas barnehage rundt klokken 00.17 natt til 5. august i fjor. Politiet mener videre at 38-åringen fraktet Sigrid i den mye omtalte grønne Citröenen til Pallesentralen i Nils Hansens vei på Bryn.

Her skal Sigrid ha blitt plassert i en campingvogn som 38-åringen disponerte før hun ble utsatt for massiv vold slik at hun døde. Etterforskningen har ikke klart å avdekke hvordan hun ble bortført eller hvordan og når hun ble drept. 38-åringen har nektet å forklare seg for politiet i avhør.

-Det foreligger særlig skjerpende omstendigheter og frihetsberøvelsen har voldt ualminnelig lidelse for Sigrid, sa Nina Prebe.

Gjemt i skogen

Statsadvokaten og politiet mener drapet ble begått for å skjule bortføringen og innesperringen av Sigrid. Liket ble pakket inn i dyner, sengetøy, plastposer og telt før det ble transportert til Tømteveien 8 på Sofiemyr hvor Sigrid ble funnet av politiet 3. september i fjor, nesten en måned etter at hun forsvant.

Mangler fortsatt svar

Det har vært en omfattende etterforskning i saken, men man har likevel ikke klart å finne svar på sentrale spørsmål i saken, som hvordan Sigrid ble bortført, hvordan og når hun ble drept.

- Dette er selvfølgelig spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på, og ikke minst, dette er spørsmål Sigrids familie svært gjerne skulle hatt svar på. Slik vi vurderer saken er imidlertid ikke dette avgjørende for selve straffesaken og vi mener vi likevel kan føre bevis for forsettlig drap og frihetsberøvelse, sier Prebe

Utilregnelig

Det ble oppnevnt tre sakkyndige som har vurdert 38-åringens mentale helse. To av dem, overlege Kjersti Narud og overlege Andreas Hamnes, mener 38-åringen er tilregnelig, mens nevropsykolog Anne Lill Ørbeck mener 38-åringen ikke er tilregnelig. Den rettspsykiatriske kommisjonen har heller ikke har noe å påpeke i forhold til konklusjonene.

-Slik saken er opplyst i dag foreligger det en slik tvil om tiltaltes tilregnelighet at tiltalen er tatt ut for tvungen psykisk helsevern. Bakgrunnen er uenigheten mellom de rettsoppnevnte sakkyndige i saken. Det er likevel tatt et klart forbehold i tiltalen om at det kan kreves forvaringsstraff hvis bevissituasjonen senere skulle tilsi det, sier statsadvokat Nina Prebe.

Vil kreve erstatning etter henleggelse

Politiet henlegger saken mot den 65 år gamle Vestby-mannen som siden pågripelsen i september 2012 har vært siktet i saken.

-Når det gjelder 65-åringen har Riksadvokaten besluttet å henlegge saken etter bevisets stilling, dette er i tråd med politiets og statsadvokatens innstilling og beror på en helhetsvurdering av sakens beviser, sier Nina Prebe.

65-åringen satt isolert i varetekt fra pågripelsen til han ble løslatt 1. november 2012. Han vil nå jobbe sammen med sin advokat Aase Karin Sigmond for å fremme et erstatningskrav.

-Han er veldig glad for at saken er henlagt og veldig glad for at påtalemyndighetene ser saken slik han hele tiden har hevdet, at han ikke har hatt noen ting med drapet å gjøre, sier Sigmond.

Sigmond mener drapet har fått alvorlige konsekvenser for 65-åringene og varsler et høyt erstatningskrav.

-Han har vært siktet for et alvorlig drap og det har fått store konsekvenser. Han har blant annet mistet jobben og eiendeler i tillegg til belastningen det er å være siktet i en slik alvorlig sak, sier Aase Karin Sigmond.

38-åringens forsvarer John Christian Elden og familiens bistandsadvokat Harald Stabell har ikke svart på dittOslos henvendelser.

Rettssaken starter etter planen 16. september og skal vare i tre uker.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted