Det Islamske Forbundet Rabita har fått klarsignal til å oppføre sitt nye moskébygg i Calmeyers gate 8 etter at byrådet gjorde om på et avslag fra plan- og bygningsetaten, skriver Klassekampen.

Menigheten vil rive den gamle bygningen de eier og bygge et nytt moderne muslimsk kultursenter på samme adresse.

Plan- og bygningsetaten viste i sitt avslag til en reguleringsplan for Hausmannskvartalene som skal begrense utbygging i bakgårdene.

Men onsdag i forrige uke konkluderte byrådet med å overprøve plan- og bygningsetatens beslutning og gi grønt lys for byggeprosjektet. Byrådet begrunner avgjørelsen med at den aktuelle reguleringsplanen er av eldre dato, og lignende dispensasjoner er gitt til andre utbyggere.

Byggeprosjektet er anslått å koste mellom 150 og 200 millioner kroner. Daglig leder i Rabita Djamel Selhi sier til Klassekampen at den viktigste inntektskilden er donasjoner fra medlemmene.