Menigheten arver alt

Foto: (Morten Kielland/Skjåk kommune)

...selv om vitnene, inkludert sognepresten, til testamentet var «inhabile».

09.06.10 14:48

Da den 86 år gamle kvinnen døde i 2006, overlot hun hele verdien av eiendommen til menigheten. Det resulterte i en fire år lang dragkamp mellom fem slektninger og Skjåk menighet.

Etter tre rettsrunder, er menigheten i en fersk dom fra Høyesterett tilkjent 1.560.000 kroner i arv.

- Det er første gang vi arver en slik sum. Vi er kjempeglade for dette, sier menighetsrådsleder i Skjåk, Stein Grjotheim, til Nettavisen.

Men veien frem til seier har vært lang.

- Kirkelige formål
Denne historien begynte i 1983, da NN overtok boet etter sin avdøde ektefelle siden de hadde gjensidig testament. Året etter skrev hun et testament hvor den faste eiendom ble testamentert til «Skjåk kyrkjelyd v/soknerådet».

Fra testamentet:

«Undertegnede XX bestemmer herved som min siste vilje at ved min død skal min eiendom tilfalle Skjåk kyrkjelyd v/soknerådet som arv etter meg.
Det var også min avdøde ektefelles vilje at eiendommen skulle tilfalle Skjåk kyrkjelyd v/soknerådet.
Eiendommen skal brukes til kristelig virksomhet i menigheten.
Arven skal forvaltes fullt ut slik soknerådet bestemmer, i henhold til lover og
bestemmelser som gjelder for soknerådet.
Soknerådet skal stå fritt til å selge eiendommen, dersom det anses mest tjenlig, og bruke
salgssummen til samme formål, til beste for den kristelige virksomhet i soknet.»


Inhabile vitner, men...
Daværende sogneprest og ledere av menighetsrådet ble brukt som vitner til testamentet 1984 og bekreftet at den da 64 år gamle kvinnen visste hva hun gjorde:

«Ved opprettelsen av testamentet var hun ved full sans og samling, og det ble opprettet av fri vilje.»

Da testamentskriveren døde i 2006, bestred slektsarvingene, som var de to avdøde ektefellenes søsken og barn av søsken, at testamentet var ugyldig fordi testamentsvitnene var inhabile etter arveloven § 61, andre ledd.


- Tjenestemessig tilknytning

Men runden hos Høyesterett førte heller ikke frem.

Norges øverste domstol har forkastet tanken fra lagmannsretten - selv om de mener at sognepresten og lederen i menighetsrådet var inhabile:

«Høyesterett har kommet til at ikke bare lederen av menighetsrådet, men også sognepresten var inhabil etter § 61 andre ledd andre punktum da sognepresten er lovbestemt medlem av menighetsrådet. Den norske kirke er organisert med kirkesogn som grunnenheter, og i den utstrekning ikke annet er bestemt, opptrer menighetsrådet på kirkesognets vegne og forestår forvaltningen av sognets midler.»

Irrelevant
I dommen heter det at:

«Avgjørende for om testamentet skulle opprettholdes, ble dermed unntaksbestemmelsen i § 61 andre ledd tredje punktum, som fastsetter at en disposisjon som i utgangspunktet er ugyldig fordi det foreligger en tjenestemessig tilknytning mellom vitne og den tilgodesette, ”likevel [er] gyldig når tilknytningen er fjern og troleg ikke har hatt noe å si for innholdet i testamentet”.»

Hvis du har tips om arveoppgjør vi bør se nærmere på, Send SMS eller MMS til 2242 - merk «tips» - eller send e-post til vaktsjef@nettavisen.no

Det overrasker arvingene:

- Overrasket
- Det som er overraskende er at man velger å tolke ordlyden i arveloven § 61, andre ledd slik, sier advokat Jo Are Aamodt Brænden til Nettavisen.

Han forteller at slektningene til avdøde «selvfølgelig er skuffet

- Formkravene er stilt opp for å skape tillit til testamenter og så velger man her å innta en noe fri holdning, mener Brænden.

Sognepresten taus
Daværende sogneprest i Skjåk, som bevitnet testamentet, er lite snakkesalig.

- Jeg har ingen kommentar til denne saken overhodet, sier hun til Nettavisen.

Det andre vitnet i saken lever ikke lenger.

- Man vet aldri slike saker
Menighetsrådsleder Stein Grjotheim sier til Nettavisen at de er glade for utfallet av saken.

- Man vet jo aldri i silke saker.

- Og jeg kan forsikre alle i Sokn menighet om at denne summen skal komme dem til gode, lover Grjotheim - og ser konturen av en ny kirkestue ta form.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag