Gå til sidens hovedinnhold

Meningsløs anke

Da bydelsutvalget på Søndre Nordstrand i mai-møtet vedtok budsjettjusteringen, varslet bydelsdirektør Turid Glærum at hun måtte vurdere å anke. Og det har hun nå gjort.

Vi finner det meningsløst at bydelsdirektøren anket budsjettvedtaket vårt, sier SVs Liv Jorunn Eriksen. Bakgrunnen er selvfølgelig at bydelsdirektøren ikke fikk flertall for sitt forslag til saldering som ble presentert for oss flere ganger. Bydelsutvalgets flertall fra Høyre til RV landet på en saldering av 5, 8 mill. Dette var 3,1 mill. mindre enn det bydelsdirektørene hadde foreslått. En kan jo spørre hvorfor det skulle være nødvendig å anke et så lite beløp. Prognosene varsler et høyere merforbruk, og det er fortsatt usikkert hva som kan skje framover.

Foreslått på ny

PÅ BU-møtet ble det fra flere uttrykt undring over at administrasjonen fremmet forslag som tidligere var nedstemt.
Til tross for at bydelsdirektøren visste at det var sterk motstand i bydelsutvalget mot å svekke kvaliteten på tjenesten i barnehagene ved å putte flere barn inn i barnehagene pr. ansatt, ble dette igjen foreslått, fortsetter SV-lederen. Det har vært nedstemt to ganger tidligere.
Det samme gjelder fritidsklubbene. Bydelsutvalget har tidligere forsøkt et budsjett med styrking av fritidsklubbene, og gitt klare signaler på ikke å redusere tilskuddet til fritidsklubbene. Likevel gjentar bydelsdirektøren sitt forslag om å trekke ut en million med konsekvens for bemanning og åpningstider. Dette forslaget ble da også nok en gang enstemmig nedstemt.

Har lagt ned

Bydelsutvalget har saldert bort tilbud for barn og unge en gang for mye det skjedde da vi etter forrige ankesak ble tvunget av bystyreflertallet til å legge ned Hallagerbakken fritidsklubb og to barnehager som det egentlig var behov for. Det førte jo også til et stort engasjement blant både ungdom og småbarnsforeldre.

Flere kuttforslag

Det er flere punkter dere ikke gikk med på?
Ja, bydelsutvalget stemte i mai også i mot å inndra stillingen til LA-21 konsulenten. Vi vurderer som viktig LA -21 konsulentens arbeid med Ungdomsrådet, kultur og miljøfyrtårn-sertifisering, og likeledes oppfølgingen av Byøkologisk program for et bærekraftig Oslo og ikke minst deltakelse i Nettverk for helse og miljøkommuner. Mange viktig oppgaver som vil gi resultater for helse, velferd og økonomi på sikt. Inndragelse av stillinger gir dessuten ingen umiddelbar økonomisk gevinst.

Moms-kompensasjon

Vi har lest forslaget til revidert nasjonalbudsjett og ser at regjeringen gjentar at kommunene skal ha full kompensasjon etter omleggingen av mva. Da må vi kunne forutsette at bydelen får sin andel av kompensasjonen som utgjør 4,4 mill i tillegg til de 1,3 mill. som er regnet inn. Bydelens saldering vil da bli 10,2 mill.

Sulteforing

Dere har tidligere sagt at dere vanskelig kan finne flere steder å kutte i budsjettet.
Ja, og det gjelder jo ikke bare hos oss, avslutter Liv Jorunn Eriksen som foruten å være SVs gruppeleder i BU også er komiteleder for oppvekst og kultur. Bydelene får mye kritikk for ikke å klare oppgavene sine, dvs ved ikke å gi befolkningen de tjenestene de har behov for eller ved å gi for dårlige tjenester. Årsaken er at bydelene ikke bare Søndre Nordstrand - ikke får tildelt budsjetter som setter bydelene i stand til å gi befolkningen gode tjenestetilbud. Regjeringen sulteforer kommunene og byrådet sulteforer bydelene. Dette gir ikke bare dårlige tjenester, det undergraver også lokaldemokratiet og prinsippet om nærheten til brukerne når bydelsutvalgene eneste rolle blir å administrere nedskjæringer.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter