Gå til sidens hovedinnhold

Menn mister jobben, kvinner beholder den

Arbeidsledigheten blant menn har mer enn doblet seg, mens blant kvinner er økningen 10 prosent.

Den totale ledigheten i april var på 72.712. Det er nærmest en dobling, sammenlignet med i fjor sommer, da ledighetstallet var på 36.944.

I prosent av arbeidsstyrken utgjør dette rundt 2,8.

Det er likevel store forskjeller mellom kjønnene i tallene. Blant kvinner er ledigheten 2,1 prosent mot 1,9 prosent i fjor sommer. Blant menn er økningen fra 1,5 prosent sommeren 2008 til nå hvor ledigheten blant menn er 3,5 prosent.

Et nytt fenomen
Tidligere har arbeidsledigheten blant kvinner og menn nærmest fulgt hverandre opp og ned. I grafen under, som viser ledighetstallene siden 2000 for menn og kvinner, ser man at det kun er det siste halve året at man har sett så store forskjellige utslag i ledigheten.

- Dette er fordi vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Finanskrisen har ført til en sterk vekst i arbeidsledighet iblant annet bygg og anlegg der det er få kvinner, sier seksjonssjef Stein Langeland i NAV.

- Bransjen der arbeidsledigheten har økt nest mest er industri som også har en lav kvinneandel. Her er 2000 av de 10200 arbeidsledige er kvinner.

Også andre bransjer som transport, finans, ingeniør og IKT-fag har en høy mannsandel og relativt stor vekst i arbeidsledigheten. Offentlig virksomhet som helse, skole og barnehage, der kvinneandelen er stor, opplever liten økning i arbeidsledigheten.

Ikke helsvart
- Nå skal det sies at etterspørselen i arbeidsmarkedet er ennå høyere enn ved forrige lavkonjunktur i 2003/2004. Vi er nå tilbake til situasjonen vi hadde i 2005/2006, men da var konjunkturene på vei opp, og de fleste så mer positivt på situasjonen, sier Langeland.

Han mener at dagens pessimistiske oppfatning av arbeidsmarkedet er preget av at vi de siste årene har hatt en periode med svært stor etterspørsel etter arbeidskraft.

- Nå er det fortsatt mange som får jobb, men man må søke flere ganger for å få napp, sier han.

Alle tall: Arbeids-og velferdsdirektoratet.

Kommentarer til denne saken