Gå til sidens hovedinnhold

Menn sinker i utdanning

Menn er i ferd med å falle av lasset i høyere utdanning.

Det foregår en stille revolusjon på norske universiteter og høyskoler. Kvinnene har slått knockout på mennene, og er nå i klart flertall blant dem som tar høyere utdanning.

Ferske tall viser at det er 135.000 kvinner på universiteter og høyskoler, og kun 87.000 menn. Det alvorlige spørsmålet er hvor det blir av mennene.

Norge bruker titalls milliarder kroner på skolesystemet, og et av de største problemene er at stadig flere dropper ut av videregående skole. På enkelte linjer stryker 15-25 prosent av elevene, og like mange slutter.

- Skolen mangler et system som fanger opp faresignaler, slik at det ville vært enklere å hjelpe elevene til å foreta valg som forhindrer at de velger vekk skolen eller stryker, sa forskningsleder Eifred Markussen i Norsk Institutt for studier, innovasjon, forskning og utdanning etter å ha studert skolegangen til nesten 10.000 ungdommer på Østlandet.

Høy utdannelse er ikke eneste vei til økonomisk lykke, men helseforskning viser at elever som faller ut av den videregående skolen oftere får psysiske lidelser og problemer.

«Helse- og levekårsundersøkelser viser at menn og kvinner med lav utdanning har over dobbelt så høy forekomst av psysiske plager, sammenlignet med personer med høy utdannnig,» skriver Helsedirektoratet.

Gutter dropper ut av videregående mye oftere enn jenter, og innvandrere oftere enn både etniske nordmenn og norskfødte med innvandrerforeldre (som ikke har spesielt høyt frafall).

Og uten videregående skole mangler man studiekompetanse for å komme inn på høyskoler og universiteter. Resultatet er stadig større kjønnsforskjeller. I dag er altså seks av ti studenter kvinner. All statistikk tyder på at de kvinnelige studentene vil få bedre jobber, høyere inntekt og bedre helse enn sine mannlige jevnaldrende.

For det norske samfunnet er det et milliardproblem at vi ikke får elevene gjennom skoleverket og ut i andre enden med høy kompetanse.

For den enkelte som dropper ut betyr det i tillegg større sjanser for helseplager og lavere livsinntekt.

I verste fall kan vi få en kombinasjon hvor jentene tar høyere utdannelse, mens gamle kjønnsroller slår inn når de etablerer seg og får barn. Fortsatt gjør kvinnene mest hjemme og de har høyere yrkesfravær i forbindelse med barnas oppvekst.

At vi ikke får flere gutter gjennom høyskoler og universiteter kan bli en bombe for norske velferdsordninger om noen få tiår.

Kommentarer til denne saken