Gå til sidens hovedinnhold

- Menn skryter på seg likestilling

Tror de er mye flinkere til å ta ansvar i hjemmet enn det kvinnene oppfatter

(ANB): Dette går fram av det ferske YS-barometeret, som Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført i samarbeid med Gallup.

- Menn skryter på seg likestilling. Vi overvurderer betydningen av arbeidet vårt på hjemmebane i kvinnenes øyne, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

71 prosent av kvinnene mener selv at de tar mest ansvar for hus og hjem. Det er en økning på tre prosentpoeng siden en tilvarende måling for to år siden. På den annen side mener bare 44 prosent av mennene at det er kvinnene som tar mest ansvar hjemme. Det er en nedgang på seks prosentpoeng.

Et tankekors
48 prosent av mennene mener at ansvaret fordeles likt mellom kjønnene, mens det bare er 28 prosent av kvinnene som føler likebyrdighet på dette området. Også her øker forskjellen i virkelighetsbeskrivelsen mellom kjønnene.

– Det bør være et tankekors spesielt for oss menn, sier YS-lederen.

Over 60 prosent av kvinnene svarer at de tar det meste av omsorgsansvaret for barn. Bare fem prosent av mennene svarer det samme, mens 40 prosent av mennene mener partneren gjør mest på dette området.

Langt igjen
Men holdningene er mer jevnt fordelt når det blir spurt om hva som er best for en familie med barn under skolealder.

To av tre mener da at begge foreldrene bør jobbe like mye og dele like mye på ansvaret for hjem og barn. Hver femte mener kvinnen bør jobbe heltid og ta hovedansvar for hjem og barn. Åtte prosent av mennene mener kvinnene bør være hjemmeværende.

– Vi har langt igjen når det gjelder likestilt deltakelse. Mye er knyttet til forskjellene i lønn mellom kvinner og menn, sier Kvalheim.

Lønnsforskjellene
YS-barometeret viser at det er dobbelt så mange menn som kvinner med en inntekt på over 410.000 kroner. Andelen menn har steget med seks prosentpoeng de siste to årene, mens den tilsvarende andelen for kvinner har økt med sju prosentpoeng. Her har det altså vært en svak utjevning. 36 prosent av kvinnene tjener nå over 410.000 kroner, mens andelen for menns vedkommende er på 72.

Undersøkelsen baserer seg på et representativt utvalg på 3.000 arbeidstakere i Norge. (ANB)

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken