Byrådet i Oslo skriver i sin ferske erklæring skriver at de vil jobbe for å ta statsstøtten fra trossamfunn som ikke fremmer likestilling og inkludering.

Høstmælingen sier han forstår motivasjonen bak å ønske strengere krav: Mange opplever statsstøtte som en legitimering av dem som får penger.

- Ideen er god, men jeg tror ikke de er helt klar over konsekvensene, sier Høstmælingen til Vårt Land.

Han mener det er bedre å ikke gi til noen, enn å stille strengere krav.

- Om du har forbud mot mørkhudede i menigheten, vil de fleste reagere på det. Det samme vil folk gjøre om kvinner eller homofile ikke får lov til å delta i den. Men om du sier «du kan delta, men ikke ha ledende verv eller religiøse stillinger …» da nærmer du deg det jeg vil kalle krenking, sier han.

- Slik situasjonen er nå, betaler staten for noen som motarbeider det samfunnet står for og ellers støtter.

Høstmælingen understreker at trossamfunn må ha rett til å utfordre menneskerettighetene og ha meninger som strider med samfunnsnormene.

2018 ble det utbetalt 6,1 milliarder i støtte til tros- og livssynssamfunn i Norge.

(©NTB)