*Nettavisen* Nyheter.

Menns alkovaner går ut over jobben

Foto: Crestock (Crestock)

Økt alkoholforbruk blant nordmenn gir økt mannlig sykefravær, viser ny norsk studie.

14.05.09 13:13

(SIDE2): En økning i alkoholforbruket på en liter ren alkohol per innbygger fører til 13 prosent økning i sykefraværet blant menn. Alkohol har derimot ingen signifikant betydning for sykefraværet blant kvinner. Dette kommer fram i en studie forsker Inger Synnøve Moan ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har utført sammen med kollega Thor Norström.

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Økt langtidssykefravær
- Når det totale alkoholforbruket i Norge øker vil det føre til en økning i andelen personer med et risikofylt alkoholkonsum, samt en økning av antall enkeltepisoder med beruselse. En økning i andelen av personer med et risikofylt konsum vil øke forekomsten av kroniske skader, for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, leverskader og psykiske lidelser, og vil derfor føre til økt langtidssykefravær. Videre er det sannsynlig at en økning av antallet beruselsessituasjoner vil føre til økt korttidssykefravær, for eksempel grunnet bakrus, sier Moan.

Videre sier Moan at det er tre sannsynlige årsaker til at denne sammenhengen bare er tydelig hos menn.

- For det første, menn drikker totalt sett mer enn kvinner. Kvinners totale alkoholkonsum utgjør om lag 40 prosent av menns alkoholkonsum. Det betyr at den forventede alkoholeffekten for kvinner er under halvparten av effekten blant menn. I tillegg drikker menn seg oftere beruset enn kvinner, noe som representerer en risikofaktor utover et høyt totalkonsum av alkohol, og de drikker mer sprit enn det kvinner gjør, sier Moan.

Drikker mer brennevin
Studien er basert på data over det årlige registrerte sykefraværet blant arbeidere i manuelle yrker i perioden 1957 til 2001. Alkoholforbruk ble anslått gjennom salg av alkoholholdige drikkevarer – totalt og enkeltvis for øl, vin og brennevin blant innbyggere over 15 år.

Det er en økning i forbruk av brennevin, men ikke øl og vin som har en statistisk signifikant innvirkning på sykefraværet blant menn, skriver Sirus på sine hjemmesider.

- En mulig fortolkning av et slikt resultat er at spritkonsum er en indikator på et risikofylt drikkemønster, sier Moan.

Det er viktig å understreke at det i statistiske undersøkelser alltid finnes et stort innslag av støy. Om den forventede effekten er moderat (slik tilfellet er for sammenhengen mellom alkoholforbruk og sykefravær blant kvinner) er det vanskelig å finne en effekt nettopp på grunn av dette støyet, selv om den faktisk eksisterer (noe det er all grunn til å tro i dette tilfellet), mener Moan.

Blant grunnene til at vi drikker mer kan nevnes økt tilgjengelighet av alkohol. I tillegg har prisen på alkohol gått ned.

- Lavere pris, økt tilgjengelighet og høyere lønn er antakeligvis de tre viktigste årsakene til at det har vært en økning i alkoholforbruket i Norge i denne perioden.

Studien er publisert i tidsskriftet European Journal of Public Health.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.