Tiltalte var en 55 år gammel mann, som ble dømt til to års fengsel i mai for ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig, samt gjentatte kjøp av seksuelle tjenester fra jenter som var 16 og 17 år gamle. 

Det var Rett24 som omtalte saken først. 

Det sentrale i saken var hvorvidt det var en seksuell relasjon basert på «gaver» som gjør at det faller under straffelovens definisjon av prostitusjon. 

Torsdag konkluderte Høyesterett, i likhet med underinstansene, med at det aktuelle forholdet faller inn under sexkjøpparagrafen.

Mannen har forklart det med «sugardating» og at relasjonen var et rollespill. Sugardating er et forhold mellom en eldre, velstående person og en yngre person som trenger økonomisk hjelp eller veiledning, som oppnår gjensidige fordeler. 

Det var hverken lagsmannsretten eller Høyesterett enig i. 

– Staten skal være varsom med å gripe inn i frivillige relasjoner mellom voksne mennesker. Det kan fort bære galt avsted hvis sexkjøpslovens ordlyd tøyes for langt, sa forsvarer Ida Andenæs da saken ble sluppet inn til behandling i Høyesterett. For Høyesterett er saken prosedert av hennes kollega John Chr. Elden til Rett24.