– Siste to uker har det vært en betydelig økning av enkelte andre forkjølelsesvirus, skriver FHI i sin siste rapport over korona, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Antall personer som melder fra om luftveissymptomer gjennom undersøkelsen Symptometer har økt med 14 prosent den siste uken. Influensaforekomsten er stabilt svært lav, ifølge FHI.

Når det gjelder covid-19, har smittespredningen vært nedadgående over tid. Antall innlagte har også vært relativt stabilt de siste to ukene. Men situasjonen er uforutsigbar, understreker FHI.

– Det er mulig at covid-19- epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren. Utover vinteren kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, skriver FHI.

En liten joker er om det dukker opp nye varianter som er mer smittsomme eller gir mer alvorlig sykdom.

– Per nå er det ingen SARS-CoV-2-virusvarianter som truer situasjonsbildet, heter det i situasjonsrapporten.

(©NTB)