Gå til sidens hovedinnhold

Mer grønt lys for buss og trikk

Kollektivtrafikken skal raskere frem.

Samferdselsetaten har siden 2004 bygd opp et system som sikrer grønt lys for buss og trikk i 142 kryss i Oslo. I løpet av året kommer 16 nye signalanlegg til å få systemet som sikrer buss og trikk grønt lys.

Systemet heter SIS (Sanntids-Informasjons-System) og blir stadig vanligere å finne i signalanlegg på de kommunale veiene i Oslo.

Det gjenstår da ca. 20 anlegg som trafikkeres av kollektivtrafikk. Disse anleggene skal etter planen få SIS-installasjon i 2009.

- Vi benytter SIS som prioriteringssystem fra kollektivtrafikk inn til signalanleggene, forteller Cecilie Aslagsen i Samferdselsetaten.

- Systemet virker slik at kollektivtrafikken sender en melding om at de er på vei mot et kryss. Signalanlegget vil forberede seg på å gi grønt i den aktuelle retningen. Meldingene sendes fra en sender i kollektivenhetene til en antenne i hvert signalanlegg. Der behandles meldingene slik at signalanlegget gir grønt lys til den retningen som har bedt om det. Så snart kollektivenheten har passert signalanlegget vil den sende melding om at den er ute av krysset. Signalanlegget vil da gi grønt til en annen retning dersom det er behov for det, forteller Aslagsen.

- Prioriteringen kan gis på flere måter. Vi forlenger grønt for en retning til kollektivenheten har passert, eller vi gir raskere grønt for retningen som har bedt om prioritering dersom kollektivenheten ankommer på rødt. Vi kan ikke garantere grønt, men kollektivenhetene får raskere grønt enn de får uten prioritering, forteller hun.

Erfaringene med systemet så langt er gode. Prioriteringen hjelper kollektivtrafikken frem.

Reklame

Nå: Enormt salg på alt du trenger til løpeturen