Valgdistriktene Buskerud, Oppland og Møre og Romsdal mister ett mandat hver fra stortings valget neste høst. Oslo og Akershus får flere.

Oppland går fra sju til seks mandater, Buskerud går fra ni til åtte mandater, det gjør også Møre og Romsdal.

På den andre siden har Oslo og Akershus fått flere stortingsmandater i den nye mandatfordelingen. Akershus får to nye, og går med det fra 17 til 19 mandater. Oslo får ett nytt mandat og får dermed 20 stortingsmandater totalt.

Les også: Ingen forstår valgsystemet

– Oslo og Akershus har hatt stor befolkningsøkning siden sist mandatfordeling. Det er derfor disse valgdistriktene har fått flere mandater, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I de øvrige valgdistriktene er det ingen endringer.

De gamle fylkene er fortsatt valgkretser under stortings valget høsten 2021. Fordelingen skal i utgangspunktet gjelde for stortings valgene i 2021 og 2025.

Regjeringen har satt ned et ut valg ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk, som skal foreslå ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utredningen skal avgis til departementet 27. mai.

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

For knappe to uker siden ble det kjent at flertallet i valglovut valget mener at de 19 gamle fylkene bør beholdes som valgdistrikter til Stortinget.

Den nye valgloven vil gjelde fra stortings valget i 2025.