*Nettavisen* Nyheter.

Mer minus i Synnøve Finden

Synnøve Finden økte driftsinntektene i fjorårets siste kvartal, men underskuddet økte.

19.05.08 00:16

Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal ble 219,6 millioner kroner. Meierivirksomheten hadde en vekst på 37,5 millioner kroner, en økning på 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet i kvartalet ble minus 30,2 millioner kroner mot minus 12,9 mill kr for samme periode i 2004.For å møte den sterke veksten i etterspørselen har selskapet benyttet en kostbar ekstern leieproduksjon. I tillegg har selskapet hatt betydelige kostnader knyttet til midlertidige løsninger for å håndtere de sterkt økte volumene herunder økt overtid, eksternt lagerhold og logistikk.Nytt produksjonsanlegg

Med bakgrunn i den sterke volumveksten som man forventer fortsetter inn i 2006, besluttet selskapet å etablere selskapets andre produksjonsanlegg for gulost på Namsos.Selskapet har økt sin egen produksjonskapasitet med 46 prosent (fra 8 700 tonn til 12.700 tonn årlig). Dette har gitt betydelige engangskostnader i fjerde kvartal som har ført til et negativt driftsresultat. På grunn av eksisterende infrastruktur i Namsos-anlegget, har vi kunnet bygge opp denne kapasiteten med svært lave investeringer (totalt ca 20 millioner kroner), skriver selskapet i en melding.I tillegg er driftsresultatet i fjerde kvartal belastet med et underskudd på 7,8 millioner kroner knyttet til måltidsvirksomheten i Sverige, hvorav 3,0 millioner kroner avsetninger til endelige restrukturerings-kostnader.Det svake driftsresultat bør derfor sees i sammenheng med utfordringen av å møte etterspørselskiftet og for å bygge opp egen kapasitet hurtig nok, skriver selskapet i en pressemelding.Minus

Driftsresultatet for konsernet i 2005 ble minus 11,0 millioner kroner, mot 7,4 millioner kroner. Resultatet i 2005 er til sammen belastet med 36,2 millioner kroner knyttet til etablering i Namsos og måltidsvirksomheten i Sverige.Tilsvarende ble driftsresultatet belastet med 11,9 milloner kroner for disse virksomhetene i fjor.Resultatet før skatt i kvartalet ble minus 34,3 millioner kroner mot minus 10,9 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatet er positivt påvirket av tilbakebetalinger på 5 millioner kroner og aksept for lengre renteberegningsperiode på tilbakebetalinger på 2,5 millioner kroner. Samtidig var resultatet i fjor positivt påvirket av salgsgevinst på 9,1 millioner kroner.Leieproduksjon ble kostbart

Gjennom 2005 har virksomheten hatt en kraftig volumvekst i salget av ost. Denne veksten forventes å fortsette inn i 2006. Produksjon ved eget anlegg i Alvdal og leieproduksjon har bidratt til at man har kunnet dekke den sterke etterspørselsveksten.Resultatet i fjerde kvartal er belastet med betydelige kostnader knyttet til midlertidige løsninger for å håndtere de sterkt økte volumene herunder økt overtid, eksternt lagerhold og logistikk m.m.Namsos-anlegget var planlagt å være Synnøve Findens produksjonsanlegg for flytende produkter. I fjerde kvartal har man bygget om anlegget til å bli vårt andre produksjonsanlegg for gulost. Produksjonsstart vil være i første kvartal 2006 og anlegget vil i første omgang få en årlig produksjonskapasitet på 4 000 tonn, hvilket innebærer en kapasitetsøkning på 46 prosent. Anlegget i Alvdal har til sammenligning en kapasitet på 8 700 tonn.Forventer pluss i år

Den gode infrastrukturen på vårt anlegg i Namsos har medført at selskapet raskt har kunnet bygge opp kapasitet med meget lave investeringer på ca 20 millioner kroner. Dette har ført til at man har hatt betydelige engangskostnader i fjerde kvartal for å få en så tidlig som mulig produksjonstart i 2006. Denne investeringen medfører avvikling av en kostbar leieproduksjon samtidig som driften på Namsos snus fra minus til pluss.Det forventes positivt resultat i konsernet i første kvartal 2006 basert på de iverksatte tiltak innen alle selskapets virksomhetsområder, skriver Synnøve Finden i en pressemelding.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.