Gå til sidens hovedinnhold

Mer plass blant småhus

Oslos grønne profil skal bevares og småhusområdene skal beskyttes for massiv fortetting.

OSLO: Dette er klart etter at Miljøverndepartementet nå endelig har svart på fjorårets henvendelse fra Oslo kommune om en avklaring av reguleringsplanen for småhusplanen.

Det betyr at kommunen kan fortsette å styre utviklingen i småhusområdene, sier en meget fornøyd byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen.

28.000 eiendommer

Bestemmelsen vil gjelde for 28.000 eiendommer i hele Oslo.

Ved etablering av ny bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse, skal nye bygninger ha et volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse, forteller Agerbak-Jensen

Vi er også fornøyde med at visse kvalitetskrav må innfris, f.eks. uteareal, for å kunne oppnå angitt grad av utbyttelse, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

Klar begrunnelse

Oslo kommune er inneforstått med at reguleringsbestemmelsene må være entydige, presise og at avslag må ha en klar begrunnelse.

Vi vil ut fra Miljøverndepartementets svar foreta en vurdering av om visse begreper i reguleringsbestemmelsene må tydeliggjøres, sier Merete Agerbak-Jensen.

Reklame

NÅ: 60 % på kule badebukser