Av Heidi Nordby Lunde, leder for Oslo Høyre, er gjesteredaktør i Nettavisen i dag.

Lørdag avslørte Nettavisen at antall PR-rådgivere i Oslo kommune hadde økt med 63 prosent de siste fire årene, noe som koster kommunen nærmere 100 millioner kroner i lønn og arbeidsgiveravgift. I tillegg kommer ekstern kommunikasjonshjelp, som når kommunen betalte såkalte influencere i sosiale medier for å gi kommunen klimaskryt.

Dette er bare ett eksempel som viser at det er grunn til å være kritisk til politikere som sier de vil øke skattene eller innføre eiendomsskatt for å finansiere viktige fellesskapsoppgaver.

Mer skatt betyr ikke nødvendigvis mer velferd. Det kan også bety mer sløsing med fellesskapets ressurser.

I disse dager er det mye snakk om de såkalte velferdsprofitørene, som tar ut overskudd og utbytte når de leverer omsorgstjenester betalt av de offentlige. Men de leverer nå i hvert fall viktige tjenester som innbyggerne har behov for, og som kommer like godt eller bedre ut i brukerundersøkelser.

De må kunne gå med overskudd så lenge de har anstendige lønns- og arbeidsvilkår og kvaliteten på omsorgen er god. Det er ikke sløsing av fellesskapets ressurser, det er å bidra til fellesskapet gjennom gode tjenester, arbeidsplasser og skatteinntekter.

Det er når politikere bruker unødvendig mye penger at vi sløser med fellesskapets ressurser. Det er mangel på respekt for vanlige arbeidsfolk arbeid og inntekt.

Gjennomsnittsnordmannen tjener 547 200 kroner i året. Dersom vi antar at hun betaler 25 prosent av dette i skatt, så utgjør det 6,1 millioner i løpet av et antatt arbeidsliv på 45 år.

Tilbake får vi en relativt god norsk offentlig skole, rimelige og tilgjengelige offentlige helsetjenester, god infrastruktur som binder landet sammen - og ikke minst en velferdsstat som, med sine feil og mangler, gir oss et sosialt sikkerhetsnett. De fleste av oss betaler mindre inn enn det vi får tilbake.

Skatt er en god investering for oss alle. Men ikke alltid.

De fleste nordmenn svarer sympatisk nok at de gjerne betaler mer skatt for å finansiere offentlig velferd. Men de finansierer også budsjettsprekker, bistandsmidler vi ikke vet om virker, IT-prosjekter som aldri blir ferdigstilt, klimatiltak vi ikke tror på effekten av og politikeres reiseregninger. Dersom et offentlig prosjekt sprekker med seks millioner har vi brukt opp det en arbeidstaker har brukt et helt arbeidsliv på å betale inn.

Å være forsiktig med offentlig pengebruk er med andre ord å vise respekt for vanlige folks arbeid.

En analyse Senter for Økonomisk forskning har utarbeidet på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at dersom alle kommuner hadde blitt like effektive som den mest effektive kommunen innenfor grunnskole, barnehage og pleie og omsorg, kunne vi spart 30 milliarder kroner bare innenfor disse områdene.

Feil bruk av offentlige midler er et dobbelt skattesvik.

Første gang når arbeidstakeren mister råderett over egne penger som hun kunne brukt på velferd til egen familie. Andre gangen når de ikke en gang får verdien tilbake som nødvendige tjenester. Om vi ikke hadde gitt pengene tilbake som skattelette, kunne vi brukt 30 milliarder på flere lærere, sykepleiere og barnehagepedagoger. Eller å nå toprosent-målet til Forsvaret.

Vi har tall som viser at Høyre-styrte kommuner i gjennomsnitt tar inn minst i eiendomsskatt per innbygger, og samtidig har mer effektive barnehager, grunnskoler og omsorgstjenester enn kommuner med ordførere fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.

Det er altså ingen motsetning mellom skattelette og velferd. Det er heller ingen selvfølge at mer skatt gir mer velferd. Det kan tvert i mot gi mindre.