Gå til sidens hovedinnhold

Mer til både unge og eldre

Bydelsutvalget (BU) vedtok i sitt budsjettillegg styrking av eldresentrene og utvidet tilbud til barn og ungdom.

ULLERN: I bystyrets tilleggsinnstilling for Oslo-budsjettet 2009, fikk Bydel Ullern cirka 2,4 millioner kroner i tillegg til den vedtatte bydelsrammen. Dermed kunne BU bevilge mer penger til tiltak i bydelen.

Frivillighetssentralen

Under BUs åpen halvtime møtte blant andre Esther Marie Lier fra Ullern frivillighetssentral. Hun ba innstendig partiene om å vedta forslaget om å bevilge 120.000 kroner ekstra til frivillighetssentralen for å styrke besøkstjenesten.

Dette er et tilbud til eldre og funksjonshemmede og kommer i tillegg til det vanlige hjelpeapparatet.

Pågangen og behovet er stort, sa blant annet Lier.

Et samlet BU vedtok å bevilge 120.000 kroner til prosjektet.

210.000 til eldresentre

I tilleggsinnstillingen ble de tre eldresentrene i bydelen tilgodesett med 210.000 kroner ekstra. Ullern seniorsenter med 100.000 kroner, Skøyen/Smestad seniorsenter med 60.000 kroner og Smestadsenteret eldresenter med 50.000 kroner.

Barn og unge

De yngre fikk også sin del i tilleggsinnstillingen. Det rusfrie møtestedet på Majorstuen, Café Condio, er kriseutsatt og står i fare for nedleggelse. BU bevilget 100.000 kroner i driftsstøtte forutsatt bevilgninger også fra andre bydeler.

Stoppestedet fikk 20.000 for å styrke helgearrangementene. 100.000 gikk til ballbinge på Øraker, og 50.000 kroner ble satt av til å anlegge sandvolleyballbane på Sollerudstranda.

Bu vedtok å støtte ro- og padleklubbene og båtforeningene i Bestumkilen, ved å bevilge 50.000 kroner til tydelig merking av den planlagte ro- og padlebanen.

Kultur

I det nye budsjettet ble det også funnet plass til å gjenopprette kulturprisen med 10.000 kroner. BU vil også bidra i spleiselaget for restaurering av Vækerøstuene med 100.000 kroner.

Dessuten ble det vedtatt å sette av 100.000 kroner til styrking av det frivillige arbeidet i bydelen, hvor ulike organisasjoner og lag kan søke støtte.

Funksjonshemmede

Boligene for funksjonshemmede i Blokkaveien 1B blir ferdigstilt høsten 2009. Det ble vedtatt å styrke budsjettet med 300.000 kroner, slik at boligene kan tas i bruk umiddelbart etter ferdigstillelse.

Bydelsadministrasjonen ble styrket med 100.000 kroner, øremerket til diverse utredningsarbeider.

Under åpen halvtime redegjorde leder av ungdomsrådet, Ingrid Elene Anderson for rådets virksomhet, som for tiden hadde liten aktivitet. Hun ba om økonomisk støtte for skolering av ungdomsrådet og til ekskursjon til Stockholm for å hente erfaringer og inspirasjon fra ungdomsarbeidet i byen.

Rektor ved Bestum skole, Turid Mæhlum, ba BU om støtte til utvikling av skateboardpark i tilknytning til skolen.

Reklame

Siste sjanse: Halv pris på alt fra Comfyballs