Mer voldelig enn Oslo

Foto: (Domstol.no)

Konkurrerer med hovedstaden om å toppe voldsstatistikken.

12.01.10 15:01

I fjor ble det anmeldt totalt 25.979 voldsforbrytelser i Norge, viser politiets ferske kriminalstatistikk.

Men det er ikke bare hovedstaden som kommer dårlig ut i voldsstatistikken til politiet.

Konkurrerer med Oslo
I løpet av 2009 ble det registrert 65 grove voldssaker ved Øst-Finnmark politidistrikt. Av alle anmeldte forbrytelser i fylket er 22 prosent av forholdene voldssaker, mot et landsgjennomsnitt på 9 prosent.

I en periode fra mai 2008 til mai 2009 var det i Sør-Varanger og Vadsø ni voldssaker per tusen innbyggere, i samme periode lå Oslo på åtte, skriver Finnmarken.

Nulltoleranse
Politimester Håkon Skulstad presenterte kriminalstatistikken for Øst-Finnmark politidistrikt mandag, og forklarer det høye antallet voldssaker med at politiet i større grad kommer med reaksjoner på voldsbruk enn tidligere, og at økt innsats mot volden, særlig i helger, har avdekket mer av den volden som «alltid» har funnet sted.

- Vi ser at mer vold blir registrert nå. Vi opererer med nulltoleranse overfor bråk på byen. For å si det folkelig: om du ypper til bråk, så kommer det en reaksjon fra politiet, sa Skulstad under pressekonferansen mandag, og forklarte videre:

- Tidligere overlot politiet i stor grad ansvaret for å anmelde til den enkelte fornærmede, men nå anmelder politiet på vegne av samfunnet, selv om den fornærmede altså skulle godta voldsbruken, sa han ifølge Finnmarken.

- Finnmark er atypisk
- Finnmark er atypisk når det gjelder vold. Demografisk ligner vi på vestlandskysten. Folk bor i spredte lokalsamfunn, likevel konkurrer vi altså med storbyen som Oslo om å ligge øverst på voldsstatistikken, sa Skulstad til Finnmarken.

Han mener at en del av forklaringen kan være at Finnmark har en forholdsvis høy arbeidsledighet, og en høy andel mennesker som mottar sosialstønad.

- En annen forklaring er at vi la inn en betydelig økt innsats i å bekjempe vold i fjor. Vi har kartlagt volden og satt inn ressurser der vi ser at volden skjer, som gjerne er i forbindelse med uteliv, sa Skulstad.

Politimesteren mener at samfunnet på ingen måte kan godta vold.

- Vi har jo gode forutsetninger for å leve gode liv her i Øst-Finnmark, men volden er en utfordring som faktisk går ganske hardt utover livskvaliteten til den enkelte, som ikke kan kjenne seg trygg for vold når man skal ut og hygge seg. Den utfordringen deler vi med flere, og er ikke bare en sak for politiet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.