Gå til sidens hovedinnhold

Merforbruket firedoblet på en måned

Økonomien står i fokus på kveldens BU-møte. Et merforbruk på 19.6 millioner kroner fremtvinger en budsjettjustering.

NORDSTRAND: Bydelsdirektør Per Johannessen sier han allerede er i gang med prosessen. Justeringen skal behandles i bydelsutvalget (BU) torsdag 18. juni.

Merforbruket er per 31. mars på 19.666 millioner kroner. En kraftig forverring i forhold til 5.492 millioner kroner i februar.

Johannessen skriver i sin informasjon til lokalpolitikerne at hovedårsaken til forverringen er at bydelen må prognostisere med å dekke inn hele merforbruket for 2008 inntil bystyret eventuelt godkjenner søknaden om å dekke dette beløpet over to år.

Noen lyspunkter

Forverringen skyldes dessuten merutgifter på hjemmesykepleie, praktisk bistand og pedagogisk fagsenter.

Noen lyspunkt finnes imidlertid. Ifølge Johannessen er det økonomiske forbedringer tilknyttet omsorgslønn, personlig assistanse, TT-kjøring, seksjon for bo- og dagtilbud, og økonomisk sosialhjelp for flyktninger.

Lang agenda

På kveldens agenda i bydelsutvalget står foruten de omtalte avviksrapportene, blant annet en revidert plan for bydelens barnehagebehov, fase 3 i bydelens trafikkplan, et tilbud om deltakelse i prosjekt innen TT-ordning, evaluering av transporttjenesten i bydelen og forholdene knyttet til fremtidig legekontor på Lambertseter.

Nye tennisbaner

Nordstrand tennisklubb ønsker å utvide sin innendørshall på Nordseter med to baner. Det betyr et tilbygg på 1665 m2. NTK har i denne forbindelse tidligere tatt opp spørsmålet om innpassing av barnehage. Bydelspolitikerne kommer med synspunkter på utvidelsen i kveld. Møtet starter med Åpen halvtime klokken 19.00.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?