Gå til sidens hovedinnhold

Mest vold i Oslo indre øst

Bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka er Oslos mest voldelige, hvis man ser bort fra sentrum. Hver 8. voldsepisode i Oslo skjer i Bydel Gamle Oslo. På Sagene, derimot, er det fredelig.

I Oslo er det unge menn mellom 16 og 29 år som slår mest, og stadig oftere utføres volden med våpen og gjenstander, særlig slagvåpen. Det viser voldsstatistikken fra Oslo politidistrikt for andre halvår i 2006, som ble offentliggjort i dag.

- Det er en økende andel ofre og gjerningspersoner blant ungdom under 20 år. Andelene i denne aldersgruppen er de høyeste som er registrert i voldsundersøkelsene ved Oslo politidistrikt. Blant de unge gjerningspersonene er det flere gjengangere. Disse står bak gjentatte tilfeller av grov og blind vold, skriver politiet i pressemeldingen.

Indre øst verst

Det er ingen store endringer når det gjelder hvilke arenaer volden utøves på. De vanligste arenaene er bopel, fulgt av utearenaene offentlig sted (gate, park, plass osv) og restaurant.

Men det er stor forskjell på bydelene. Hvis man ikke regner med sentrum, er Gamle Oslo den verste bydelen i Oslo. Hver 8. voldsepisode (12,2 prosent) skjer her. Antall voldsanmeldelser var her 146.

Bydel Grünerløkka kommer heller ikke godt ut. Hele 10,2 prosent av voldepisodene skjer her. Noe av grunnen til dette er at mye av volden er utelivsrelatert, og at en svært høy andel kan knyttes til ruspåvirkning både hos offer og gjerningsperson.

2. halvår 2006 var det 122 anmeldelser for vold som hadde funnet sted i Bydel Grünerløkka.

Unngå Grønland og Vaterland

Den største geografiske konsentrasjonen av gjerningssted når det gjelder vold finner vi i områdene fra Grønland og Vaterland, via Oslo S til Karl Johans gate med sidegater. Området kjennetegnes av stor publikumsgjennomstrømning, flere sentrale trafikknutepunkt og stor tetthet av utesteder og andre underholdningstilbud.

Spesielt utmerker området under motorveien ved Vaterland, bort til pubene Bob's og Choice, seg, i tillegg til Grønlandsleiret utenfor Lompa og Ivars kro.

Det er også en viss konsentrasjon i området langs Torggata og videre til Grünerløkka. Det er to arenaer som peker seg ut som spesielt aktuelle i
disse områdene av byen restaurant og offentlig sted. Volden som utøves på begge disse arenaene er i stor grad utelivsrelatert. Mye av volden kan også knyttet til rus.

På Grünerløkka er den sterkeste konsentrasjonen av vold knyttet til nedre Grünerløkka, i området fra Deli De Luca/Grünerløkka bibliotek og ned til Netto-butikken og Scuba bar.

Fredelige Sagene

I motsetning til søsterbydelene Grünerløkka og Gamle Oslo kommer derimot Sagene veldig godt ut. Med bare 47 anmeldte voldsepisoder står bydelen for bare 4 prosent av den anmeldte volden i Oslo.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin