Årets hittil varmeste dag i Tromsø viste 25,7 grader og ble notert denne uken, og i Pasvik i Øst-Finnmark nådde de 27,4 grader 20. juli. Troms og Finnmark er fylket med flest høysommerdager (over 25 grader) så langt i juli, og på Longyearbyen på Svalbard har de i juli hatt fire dager over 20 grader. Er det en del av en trend? Ja, sier klimaforskerne.

Nå kommer Meteorologisk institutt med statistikk som viser at sommeren er utvidet i nord.

Bodø-sommeren, som i perioden 1961 til 1990, strakte seg fra fra 10. juni til 7. september, er nå utvidet til 101 dager, viser statistikk fra perioden 1990 til 2019.

Det er temperaturutviklingen over tid og antallet nordiske sommerdager med gjennomsnittstemperaturer på ti grader eller mer gjennom døgnet klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt har sett nærmere på.

Se badereportasje fra iFinnmark her.

- Det er et godt eksempel på hvordan klimaendringene, og da særlig den globale oppvarmingen, gir seg utslag i Norge, sier hun ifølge en pressemelding.

Hun har studert temperaturutviklingen over tid. I perioden 1961-1990 hadde Bodø 90 sommerdager, mens det i perioden 1990-2019 har vært hele 101 slike dager.

Klimaforskeren sier endringene delvis er menneskeskapt:

- Endringene skyldes både naturlige svingninger i klimaet, og en forsterket drivhuseffekt på grunn av økte utslipp av klimagasser som CO2, sier Tajet.

Flere varme dager

Sommeren i Bodø er ikke bare blitt lengre, den er også blitt varmere. De siste 30 årene har byen i snitt fått fire flere dager med temperatur over 20 grader per år.

– Økningen i dager er i juli og august. I 2019 var det 35 dager med 20 grader eller mer. Det er godt over snittet, sier Tajet.

Tydelig tendens i nord

Det er ikke bare Nordland som har fått flere sommerdager, endringene er også tydelige i Troms og Finnmark. Både Tromsø og Cuovddatmohkki på Finnmarksvidda har fått en hel uke lengre sommer, ifølge Meteorologisk institutt.

I Tromsø strekker sommeren seg de siste 30 årene i snitt over 70 dager, fra 21. juni til 29. august - mot 63 dager i forrige periode.

Cuovddatmohkki har nå 66 dager med sommer i snitt, mot 59 dager i forrige periode. Sommeren på Finnmarksvidda strekker seg nå fra 19. juni til 23. august. Det har dessuten blitt fire flere dager med temperatur over 20 grader i Cuovddatmohkki, som nå har 18 slike varme dager i snitt.

Også Kirkenes har fått en lengre sommer. I snitt strekker den seg fra 25. juni til 28. august de siste 30 årene, og betyr 65 sommerdager til sammen for finnmarkingene.

– Sommeren blir lengre over hele landet, men temperaturutviklingen generelt er størst i Nord-Norge, sier Tajet.

Hun sier det er om våren og høsten oppvarmingen er størst.