Miljødirektoratet fraråder gruvedeponi i Førdefjorden

SV mener regjeringen må si klart nei til et sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden.

04.11.14 10:49

Det kommer frem etter at Miljødirektoratet påpeker at et deponi kan skade flere truede fiskearter.

I Naustdal i Sogn og Fjordane ønsker Nordic Mining å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet. Planen omfatter også et sjødeponi for gruveavfall. Striden om deponiet har pågått i flere år. En rekke miljøorganisasjoner er sterkt imot planene. Nå har Miljødirektoratet sagt sitt, etter at selskapet har lagt fram mer informasjon.

Blålange og pigghå

Direktoratet viser til at et sjødeponi vil kunne få negative konsekvenser for artene kysttorsk, ål, pigghå og blålange.

De rødlistede artene blålange og pigghå har sannsynligvis gyte- og oppvekstområdet der deponiet er planlagt.

– Vår vurdering er at et deponi vil kunne få reell betydning for bestandsutviklingen for disse rødlisteartene i Førdefjorden, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Direktoratet påpeker at de ikke har foretatt en fullstendig veiing av miljøhensyn opp mot andre samfunnsmessige hensyn.

SV forventer regjerings-nei

– Dette er til sjuende og sist en svært vanskelig avveining mellom motstridende interesser, som hører hjemme i den endelige politiske sluttbehandlingen av innsigelsessaken, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal avgjøre saken.

SV-leder Audun Lysbakken forventer at regjeringen tar hensyn til den miljøfaglige vurderingen.

– Nå er det endelig slutt på den langvarige tåkeleggingen om miljøkonsekvenser av gruvedeponi i Førdefjorden. Statens egne miljøeksperter slår fast at deponiet vil kunne få vesentlig negativ effekt på flere truede arter og at hele økosystemet i fjorden kan forringes. SV forventer derfor at regjeringen nå sier nei til å ødelegge uerstattelige verdier, og i stedet tar vare på evigvarende inntektskilder som levende fjorder gir oss, sier Lysbakken.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.