Gå til sidens hovedinnhold

Miljøfiendtlig tobakkskadelov

Nei til lommeaskebeger:

Dette produktet kan hindre at sigarettsneiper havner utenfor søppelkurvene, men Norge sier nei.

Av Iman Winkelman, leder Virke Servicehandel

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Om kort tid avholdes årets tv-aksjon. Formålet med årets aksjon er å samle inn penger for å bekjempe plast i havet.

Samtidig som giverglade nordmenn inviteres til spleiselag for å løse en av vår tids største miljøutfordringer, står tobakkskadeloven i veien for å løse problemet med at store mengder sneiper hvert år havner i naturen.

Et hav av sigarettsneiper

På verdensbasis havner 4,5 billioner (!) sigarettsneiper hvert år utenfor søppelkurvene.

Også i Norge er det mange røykere som knipser vekk sneipen utenfor anvist sted. I neste omgang blir sneipene som havner i naturen et miljøproblem.

Det tar tid før sigarettfiltrene brytes ned, og i mellomtiden gjør de skader på dyre- og planteliv.

Norsk institutt for vannforskning konkluderte allerede i 2015 at brukte sigaretter er miljøverstingen langs kysten. Siden da har bevisstheten knyttet til hvilke enorme miljøutfordringer plast i havet representerer, bare tiltatt ytterligere.

Lommeaskebeger

Vi er opptatt av at servicehandelen skal bidra til løsninger som gjør at utfordringene som plast representerer i miljøsammenheng, reduseres. Våre medlemmer i kioskbransjen deler vår ambisjon og ønsker å løse miljøproblemet knyttet til sigarettsneiper gjennom å tilby sine kunder lommeaskebeger.

Produktet har en dokumentert effekt på målet om å redusere omfanget av sneiper på avveie.

Les også: Innfører ny sjokkpris på sigaretter

Les også: Fire røykfrie uker reduserer risiko ved operasjoner

Floke på regel-tråden

Dessverre har forsøket på å løse en av vår tids store miljøutfordringer blitt en regelverksfloke som er til hinder for å finne gode løsninger som alle er tjent med.

Det hele har sitt opphav i tobakkskadelovens generelle forbud mot synlig oppstilling av tobakksprodukter. Helsemyndighetene tolker dette forbudet til å også omfatte lommeaskebeger.

Samtidig som helsemyndighetene har lagt ned et forbud mot synlig oppstilling av lommeaskebeger for våre medlemmer i servicehandelsnæringen, finner vi ordinære askebeger plassert i hyllene til andre handelsbedrifter. Likeledes er askebeger også en vare som er lett tilgjengelig via flere norske nettbutikker.

Les også: Svenskene forbyr røyking på offentlige plasser

Urimelig streng tolkning

Vi har stor forståelse for myndighetenes ønske om en streng tobakkslovgivning. Like fullt fremstår det som urimelig å tolke lovgivningen så strengt at også lommeaskebeger omfattes av det generelle forbudet mot synlig oppstilling av tobakksutstyr.

Dette gjør det vanskelig, og i praksis nær sagt umulig, å gjøre produktet bedre kjent blant forbrukerne.

Lakrispiper

I 2016 opphevet regjeringen forbudet mot lakrispiper.

Kanskje er det på tide at man også opphever forbudet mot lommeaskebeger, og gjennom dette legger til rette for at flere røykere kan ta gode miljøvalg uten hinder av nok et meningsløst forbud i tobakkslovgivningen?

Reklame

Topp 10 salg i langhelgen

Kommentarer til denne saken