Gå til sidens hovedinnhold

Miljøverndepartementet letter på vannscooterregler

Oslo (NTB): Miljøverndepartementet har nå sendt ut på høring nye regler om hvor man kan kjøre med vannscooter i Norge. Det særnorske forbudet strider mot EØS-avtalen, og dermed må lovverket endres.

I oktober i fjor konkluderte EFTAs overvåkingsorgan ESA med at de norske reglene som forbyr bruk av vannscooter, er i strid med EØS-avtalen. I et brev til norske myndigheter pekte ESA blant annet på at unntaksmulighetene ikke er gode nok, og at reglene er lite konsekvente.

Nå foreslår Miljøverndepartementet at det gis en generell åpning for bruk av vannscootere utenfor det som defineres som forbudssoner, skriver Nettavisen. Så lenge du befinner deg minst 400 meter fra land i sjø og 500 meter fra land i ferskvann mener departementet nå at du kan kjøre vannscooter. Man vil få lov til å kjøre gjennom forbudssonen i sakte fart.

Forslaget som nå er sendt ut på høring, innebærer en forenkling av regelverket ved at man ikke lenger behøver å søke kommunen for å kunne kjøre vannscooter så lenge man holder seg utenfor forbudssonene.

Kommunene og staten skal fortsatt ha mulighet til å legge ned forbud dersom hensynet til natur, næring, sikkerhet eller støy gjør det nødvendig.

Nå jubler vannscooterentusiaster for endringsforslaget. (©NTB)

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året