Norske myndigheter står til stryk etter en snau uke med flykaos. Både Avinors hjemmeside og Meteorologisk Institutt har store problemer med å svelge unna trafikken, og flyselskapene har sin fulle hyre med å informere passasjerene om deres rettigheter.

En krise kommer normalt uventet, og det er derfor vi bruker milliarder av kroner hvert år på kriseberedskap.

I skrivende stund er tidshorisonten man kan lese ut fra Avinors side kun fem timer fremover, det sies intet om sannsynligheter og de reisende blir henvist til flyselskapene: «Passasjerer må forholde seg til flyselskap og reisebyrå for nærmere informasjon om den enkelte flight».

Og SAS har riktignok en livetjeneste som viser hvilke flyvninger som er planlagt eller kansellert.

Men flyselskapene kan ikke informere langt fremover uten ny informasjon fra Avinor. Og alle venter på nye meteorologiske kart fra MetOffice i London hver sjette time....

Til alt overmål tror ikke flyselskapene på faresignalene fra Met Office. Ifølge Daily Telegrahps nettside mener flyeselskapene det bare er synsing og ingen fakta bak flytrafikkstansen som til nå har kostet flyeselskaper, passasjerer og den britiske økonomien mer enn 1,5 milliarder pund.

Elleve flyselskaper har nå åpent kritisert Nats (det britiske Avinor) og juridiske eksperter antyder at passasjer og flyselskaper kan saksøke offentlige myndigheter for en milliard pund, eller over ni milliarder kroner, ifølge Daily Telegraph.

De norske myndighetene står nederst i informasjonskjeden. Vulkanobservasjonene kommer fra Island, og bearbeides sammen med værdata i London og sendes ut som vulkanaskevarsel fra MetOffice. Avinor gjør ikke så mye annet enn å se hvor MetOffice anbefaler å stenge luftrommet, og følger den anbefalingen for norske flyplasser. Flyselskapene tør naturlig nok ikke overprøve dette.

For flyselskapene er det selvsagt et enormt puslespill å planlegge flyavviklingen, få askefaste passasjerer hjem og informere passasjerene om rettigheter. SAS sier på sine hjemmesider at askefaste passjerer i Østen og USA har rett til hotellrom og transport foreløpig i 48 timer (se nærmere informasjon her).

Den største mangelen på informasjon er den samlede oversikten. Avinor, som burde vært nærmest, har begrenset sin informasjon til en kortfattet informasjonside. Meteorologisk Institutt har laget en kriseside, og den oppdateres kun to ganger i døgnet (i skrivende stund er det 13 timer siden siste oppdatering). Regjeringen har en samleside om vulkanutbruddet på Island. Den inneholder blant annet lenke til dine rettigheter som flypassasjer og til en egen forskrift om mulig erstatning og en egen EU-forordning om erstatningsbeløp.

Hovedinntrykket er at norske myndigheter ikke har tatt inn over seg den dramatiske situasjonen flykaoset har påført norske passasjerer og bedrifter. På Newark-flyplassen ved New York har britisk UD folk som informerer og hjelper sine innbyggere, mens norske flypassasjerer melder at de ikke har sett snurten av norske ambassadefolk.

Myndighetene bruker internett, men informasjonen virker fragmentarisk. I likhet med tidligere kriser er den koordinerte informasjonen tafatt. En anbefaling er å lage en samleside for all relevant informasjon, og bruke nettmøter og nettforum hvor ulike eksperter gir svar på de mest spurte spørsmålene.

Der man ikke kan gi sikre svar, får man gi bakgrunn for vurderinger og sannsynligheter.

Staten har ansatt informasjonsmedarbeidere over en lav sko de siste årene. Gud vet hva alle driver med i en krise som denne.