(Saken er endret etter første publisering)

Dagens Næringsliv skriver om et kjellerlokale som var en treroms leilighet, og heftet ved en fellesgjeld på 1,2 millioner kroner.

Byfogden i Oslo mener lokalet er verdiløst og at beboerne i Ostmann Borettslag i Oslo sitter igjen med ansvaret for å betjene gjelden.

Styreleder Jan Richard Pianski forteller til DN at de aldri fikk se kjellerlokalet bak den låste døren, det eneste de fikk vite var at lokalets andel av fellesgjelden var 1,2 millioner kroner, og at husleie skulle betales på vanlig måte. Men fellesutgiftene ble misligholdt og regningene for manglende husleie vokste til 190.000 kroner.

Tom og ubeboelig
Da borettslagets styre begjærte andelen tvangssolgt, oppdaget de hva slags lokale det var snakk om, skriver DN.

«Objektet er ikke en leilighet, men et fullstendig uinnredet rom i kjelleretasjen. Rommet er i overkant av 30 kvadratmeter, og er uten sanitærinstallasjoner og elinstallasjoner», konstaterer advokat Jens Bull, oppnevnt av Byfogden i Oslo for å gjennomføre tvangssalget.

Tvangssalget ble aldri iverksatt da byfogden konstaterte at kjelleren var verdiløs og dermed uselgelig.

Ny eier i 2007
Overfor NA24 er det påpekt i etterkant av saken første gang ble publisert at kjelleren ble solgt til Mariusz Bygg allerede i november 2007, og Geir Ole Reiakvam og Mads Anda. Reiakvam Zollikon AS som var eier, har i dag ingen tilknytning til leiligheten eller saken.

Problemet til Ostmann Borettslag er at det gjennom spredning av gjelden på blant annet kjellerboden, oppnådde at man hadde ansvar for mindre gjeld enn man faktisk hadde. Borettslagets reelle gjeld var 40,3 millioner kroner, hvor 5,5 millioner ikke var knyttet til bebodde boliger, men plassert i den ubeboelige kjelleren og et næringslokale - i strid med borettslagsloven.

Tar saken til retten
Ansvaret for betjening av gjelden lå like fullt på beboerne i borettslaget.

Nå vil borettslaget gå rettens vei for å få innbetalt manglende husleie.