- Min sønn tar åpenbart stor og kanskje uopprettelig skade av dette. De sier de har vurdert det, men når jeg etterspør dokumentasjon har de ikke noe å komme med.

Det sier en fortvilet far til en elev ved Nordseter skole i Oslo. Dette er en av Oslos største skoler. I midten av februar ble mange av skolens ungdomsskoleelever- og lærere satt i karantene på grunn av bekymring om det muterte sørafrikanske koronaviruset. Bydelens smittevernteam besluttet også at alle elevene ved ungdomsskolen skulle ha hjemmeskole.

Les også: Massiv kritikk av Guri Melbys (V) hjemmeskole-grep: - Svært overrasket

Faren til en av disse ungdomsskoleelevene forteller til Nettavisen at siden korona-restriksjonene startet i mars 2020, har sønnen har falt mer ut av skolen.

Faren forteller at hans 13 år gamle sønn slet med fravær og skulking allerede før hjemmeskole ble en del av hverdagen for norske elever.

- Nå har han falt helt ut, sier han.

Hjemme etter utbrudd

- Jeg har bedt skolen ta ham inn i gruppen som møter på skolen hver dag. Etter mye om og men har de gått med på dette. I forrige uke ble hele skolen stengt på grunn av et koronautbrudd. Da ble klassen hans satt i karantene. Han har testet negativt på covid-19 nå. Han får likevel ikke møte på skolen, sier faren.

Styreleder Sigrun Aasland i FAU ved Nordseter skole, sier at hun ikke kjenner omfanget av elever som sliter på hjemmeskole, men påpeker at FAU har dialog med skolen om oppfølging av elever på hjemmeskole, og at dette er blant de problemstillingene som har vært oppe.

- Hjemmeskole over lang tid på ungdomsskolen er åpenbart svært uheldig for mange og noe som bekymrer oss, sier hun.

Les også: «Korona-livet» med hjemmekontor og små barn: - Jobber til midnatt for å få det til å gå rundt

Rektor: - Vi strekker oss langt

Rektor Gjermund Jørgensen på Nordseter skole, der gutten går, sier at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men sier at skolen strekker seg langt for å gi et tilbud til de elevene som faller ut ved hjemmeskole.

- Vi har lærere, rådgivere og et hjelpeapparat som har strukket seg langt for å hjelpe de elevene som synes dette har vært ekstra vanskelig. De har vært hjemme hos elever og snakket med dem for å få dem igang igjen. Det har vært en dugnadsånd jeg ikke visste at vi hadde i samfunnet, sier Jørgensen.

Han sier at det likevel er tilfeller der elever må være hjemme. For eksempel når en klasse er satt i karantene, som altså var tilfelle for sønnen til den bekymrede faren.

Jørgensen sier at skolen må følge de smitteverntiltak som blir bestemt, og at de helst skulle sett at alle elever kunne få undervisning på skolen.

- Det sier seg selv at elevene ikke får den læringen de skulle hatt på hjemmeskole. Læring er jo også samhandling med andre elever og lærere i klasserommet, sier han.

Omfanget ikke kartlagt

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet sier at man foreløpig vet lite om konsekvensene av korona-restriksjonene for norske elever.

- Men vi må anta at elever som har hatt mye digital hjemmeundervisning strever mer. Det kan være både med det faglige, men også med motivasjonen. Det vi vet er at det er veldig ulike erfaringer og at bruken av hjemmeskole har vært ulik rundt om i landet, sier han.

- Jeg føler meg ganske trygg på at for det store flertallet av elever så vil aldri en digital hjemmeskole erstatte den vanlige skolen, sier Skyvulstad, men legger til at Utdanningsforbundets inntrykk er at hjemmeundervisning har fungert bedre i inneværende skoleår, sammenlignet med siste halvdel av forrige skoleår.

- Både fordi lærer og elever har fått mer erfaring, og fordi de har blitt mer fortrolige med de digitale klasserommene, og vet hva som fungerer godt og hva som fungerer dårlig, sier Skyvulstad.

Utdanningsdirektoratet opplyser til Nettavisen at NTNU i Trondheim jobber med en rapport om hvordan korona-restriksjonene har påvirket elever i grunnskolen, og hvordan de opplevde situasjonen. Et viktig mål for rapporten, er å se hvordan man bedre kan håndtere en krise i fremtiden.

En fersk undersøkelse, som er gjennomført for Utdanningsdirektoratet, antyder at korona-restriksjonene har hatt større konsekvenser for elever i videregående skole enn for grunnskoleelever.

Elever i videregående skole har hatt mer hjemmeundervisning. 84 prosent av skolene som svarte på undersøkelsen, sier at de har elever som de ikke lenger får tak i.

Rektor Jørgensen ved Nordseter skole sier at de ikke har utfordringer med å få tak i elever.

- Vi har veldig god oversikt over elevene og har god kontakt med både elever og foreldre. Dette er nok et større problem for videregående skole, der mange elever er over 18 år, sier han.