I løpet av årets seks første måneder ble det anmeldt 38.372 forbrytelser i hovedstaden.

- Hovedtendensen er en nedgang i vinningskriminaliteten. Vi ser en nedgang i tyverier generelt, og grove tyverier spesielt, sier visepolitimester og ordenssjef Roger Andresen i Oslo politidistrikt om statistikken som ble lagt fram fredag.

Han trekker fram lommetyverier som et område med spesielt god utvikling. Der er nedgangen på 30 prosent, eller rundt 2.000 færre enn i første halvår 2013. Hittil i år har 5.285 personer anmeldt lommetyverier i hovedstaden, melder NRK.

Spesialgrupper

Også fra 2012 til 2013 var det en nedgang på rundt 2.000 lommetyverier. Toppen ble nådd i 2012, og 1. august det året ble det opprettet en egen lommetyverigruppe i oslopolitiet. Gruppen teller i dag 21 personer.

- Jeg vil si at den fremste grunnen til nedgangen er politiets målrettede innsats mot lommetyverier, sier politioverbetjent Roar Kvassheim, som leder innsatsgruppen.

Andresen mener ransgruppen som ble opprettet i fjor høst også har gitt gode resultater.

- Vi registrerte 104 færre ran i år sammenlignet med første halvår i 2013. Det er en nedgang på over 23 prosent. Vi så også tilsvarende effekt etter etableringen av en egen innsatsgruppe mot boliginnbrudd i 2010.

Noen flere ungdommer

Voldskriminaliteten har samme utvikling som kriminaliteten generelt og går også ned 9,2 prosent. I absolutte tall betyr det 135 færre saker i første halvår.

- Det er i tillegg fortsatt positive tall for barne- og ungdomskriminaliteten. Riktignok ble 45 flere ungdommer registrert med straffbare forhold sammenlignet med første halvår i fjor – men det ble totalt registrert færre straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år. Vi har all grunn til å være stolt av byens ungdommer, sier visepolitimesteren. (©NTB)