Gå til sidens hovedinnhold

Mindre shopping etter julestria

Detaljomsetningen i Norge falt overraskende i januar. Samtidig låner vi mer.

Den norske detaljomsetningen falt med 0,5 prosent fra desember til januar Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå mandag.

Tallene var svakere enn markedet hadde ventet. Før offentliggjøringen var det ventet at omsetningen ville være om lag uendret: Butikkhandel med IKT-utstyr, klær, sko, mat og drikke bidro særlig til nedgangen fra desember i fjor til januar i år, mens sportsutstyr trakk opp.

For varekonsumet trakk hoppet i strømprisen opp, og den steg med 0,3 prosent i januar.

Vi låner mer
Statistisk sentralbyrå var også ute med tall for låneveksten i Norge. Den såkalte kredittveksten (K2) var uendret fra desember til januar, men veksten i desember ble oppjustert en tidel til 4,2 prosent. Det var ventet en nedgang til 4,0 prosent.

Det var litt større nedgang i opplåning i næringslivet i januar enn i desember, mens husholdningenes lånevekst økte fra 6,7 prosent til 7,0 prosent, det samme som i november. Det skriver DnB Nor Markets i sin gjennomgang.

Svake tall
I sin gjennomgang av mandagens makrotall skriver DnB-analytiker Kyrre Aamdal at januartallene for detaljomsetningen var relativt svake, men økt strømforbruk trekker opp varekonsumet. Oppgangen er likevel ikke sterkere enn det sentralbanken la til grunn for forbruket i oktober. Norges Banks anslag fra oktober tilsier en vekst i forbruket på 5,5 prosent i år.

Kredittveksten for husholdningene tok seg litt opp etter nedgangen forrige uke og ikke så uventet etter den sterke boligprisveksten i fjor. Samlet sett var tallene på den svake siden, skriver Aamdal.

Kronen og renten svekket seg litt etter tallene mandag.

Kommentarer til denne saken